DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Prosječni godišnji broj požara na 10.000 ha


Tabela 2


1. šumsko gospodarstvo »Krndija« Našice 0,6
2. Šumsko gospodarstvo Osijek 3,6
3. šumsko gospodarstvo »Papuk« P. Slatina 0,4
4. šumsko gospodarstvo Slav. Brod 3,8
5. šumsko gospodarstvo »Hrast« Vinkovci 2,0
Prosjek ŠPP »Slavonska šuma« 1,8


Po broju požara raspored Gospodarstva je slijedeći: »Hrast« Vinkovci,
Osijek, SI. Brod, »Krndija« Našice i »Papuk« Pod. Slatina. Međutim ako
promatramo broj požara u odnosu na veličinu gospodarstava raspored se
mijenja: SI. Brod, Osijek, »Hrast« Vinkovci, »Krndija« Našice i »Papuk«
Podr. Slatina.


Opožarena šumska površina po gospodarstvima (u ha):


Tabela 3


Šumsko gospodarstvo


Godina »Krndija« Osijek »Papuk« Slav. »Hrast« Ukupno
Našice P. Slat. Brod Vinkovci
1971. 1 7 36 10 54
1972. 20 267 4 90 84 465
1973. 2 — 2 10 — 14
1974. 16 80 9 29 119 253
1975. — 47 — 14 14 75
Ukupn o 39 401 15 179 227 861
4´Vo 47°/o 2«/o 21% 26»/o 100-7»


Prosječna površina po 1 požaru:


Tabela 4


Godina Površina
ha


1971. 3,6
1972. 5,6
1973. 2,2
1974. 5,0
1975. 4,4


Prosjek 5,0


Kao što je vidljivo najveća prosječna veličina jednoga požara bila je
i rekordna po broju i veličini šumskih požara.