DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 68     <-- 68 -->        PDF

IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA


POJAVA, SUZBIJANJE I ŠTETE OD ŠUMSKIH POŽARA
NA PODRUČJU ŠPP »SLAVONSKA ŠUMA« VINKOVCI
U PERIODU OD 1971 — 1975. g.


Prije nego što iznesem podatke o šumskim požarima u posljednjih
pet godina, moram radi boljeg uvida u cijelu problematiku iznijeti nekoliko
općih podataka o našem poduzeću.


Šumsko privredno poduzeće »Slavonska šuma« prostire se u istočnom
dijelu Slavonije. Ukupna površina našega poduzeća iznosi 197.400 ha. Od
toga šumom je obraslo 182.900 ha. Od obraslog dijela otpada na nizinsko
područje 109.900 ha (60%) a na brdsko područje 73.000 ha (40%). Hrast
obuhvaća 75.700 ha (41%). bukva 28.200 ha (16%), jasen 15.200 ha (8%),
OTL 39.700 ha (22%), meke listače 21.900 ha (12%) i četinjače 2.200 ha (1%).


Potrebno je napomenuti da u novije vrijeme pojava šumskih požara
u našoj Republici predstavlja ozbiljan društveni i privredni problem. Tako
je u našoj Republici u zadnje četiri godine izgorjelo preko 20.000 ha šuma
i šumskih površina, što je gotovo jednako izgorjeloj površini u proteklih
20 poslijeratnih godina. Iako nemamo podataka o prethodnim pojavama
požara na području ŠPP »Slavonska šuma«, mišljenja sam da je samo nešto
bolje stanje na našem području u odnosu na ostali dio Republike.


U ovom izlaganju o šumskim požarima obuhvatit ću period posljednjih
pet godina. To je period za koji uglavnom imamo dosta dobro sređene
podatke.


Sve podatke o šumskim požarima obuhvatio sam u vidu tabela. Mišljenja
sam da će se na taj način dobiti najbolji uvid u stvarno stanje štete
od požara.


Pregled broja požara po Gospodarstvima:


Tabela 1
Šumsko gospodarstvo
Godina »Krndija« Osijek »Papuk« Slav. »Hrast« Ukupno
Našice P. Slat. Brod Vinkovci
1971. 1 4 — 6 4 15— 9%
1972. 7 25 2 12 36 82-48%>
1973. 1 — 1 4 — 6— 3%
1974. 6 15 2 11 17 51—30%
1975. — 5 — 7 5 17—10%
Ukupn o 15 49 5 40 62 171
9% 29% 3»/» 23% 36% 100%