DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 67     <-- 67 -->        PDF

22. Paralelno sa građevinskim i tehničkim investicijama koje se provode
na teritoriji krša, bilo radi izgradnje turističkih i privrednih objekata
ili radi zaštite od erozije i bujica, nužno je osigurati biološke investicije,
jer bez biološke sanacije krajolika i slivnih područja nema efikasne zaštite.
23. Potrebno bi bilo osigurati na regionalnom, republičkom i međurepubličkom
nivou interdiciplinarnosti i koordinaciju u izvedbi projekata.
24. Dosadašnja suradnja društveno političkih sa stručno znanstvenim
institucijama nije bila adekvatna. Uslijed toga dolazilo je često do raskoraka
između realizacije planova i uvjeta koje diktira priroda.
25. U cilju unapređenja rješavanja kompleksnih problema krša skup
smatra da bi korisno bilo povremeno održavati na Sveučilištu u Splitu
postdiplomske seminare i studije iz tog područja.
Zadnji dan rada, 20. X, bio je posvećen terenskim obilasci ma
i to u dvije varijante: Prva varijanta trasom Split — Omiš — Makarska —
Opuzen — čapljina — Ljubuški — Imotski — Split, te druga varijanta
trasom Split — Sinj — akumulacija Peruča — akumulacija Buško blato


— Livno — Šujica — Duvno — Split.
D.
Jedlowski
U
PRODAJI!


Dm.


1.
Povijest Šumarstva Hrvatske — Zagreb 1976 250.—
2.
Spomenica Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(1846—1976) — Zagreb 1976 30.—
3.
Kauders: Šumarska bibliografija II (1946—1955) 20 —
4.
Horvat-Krpan: Drvno-ind. priručnik — Zagreb 1967 g 100.—
5.
Šafar: Uzgajanje šuma — Zagreb 1963. g 50.—
6.
Savjetovanje: Uloga šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove
okoline u odnosu na jadransko područje — Zadar 1976. g. . . . 50.—
7.
Savjetovanje o kršu — Split 1958. g 30.—
8.
Kompleksna monografija o Kršu — komplet od 5 knjiga, 96 stručnih
referata na 1.400 stranica — obrađena čitava SFRJ — Split 1958 g. . 100.—
9.
Ugrenović: Trsteno-arboretum, Zagreb 1958. g 30.—
10.
Tablice za kubiciranje trupaca — Zagreb 1975. g 35.—
11.
Dnevnik rada — službena knjižica terenskog osoblja 35.—
12.
Društvena značka Saveza IT šumarstva i drvne industrije . . . 15.—
13.
Crteži — karikature šumara i drvaraca vel. 70x100 cm (objavljene
u Š. L. br. 7—9/76 i SPOMENICI). Pojedinačni crteži iz zbirke karikatura.
Pojedinačni crteži, zidni format, tvrdi crtaći papir ... . 200.—
Detaljniji opis, sadržaj, opremu i veličinu vidi: Katalog stručnih izdanja — Š. L.
10 —12/76.


Narudžbe prima:


ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIIE


SAVEZ INŽENIERA I TEHNIČARA


HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11


Telefoni: 444-206 i 449-686