DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

2. U svijetlu općeg društveno gospodarskog razvitka na svakom pojedinom
dijelu primorskog krša treba težiti takvoj prostornoj dispoziciji
ljudi i njihovih aktivnosti koji se najbolje uklapa u prirodnu osnovu i
uvjetovanosti koje iz nje proizlaze.
3. Za skladniji razvoj i najbolje iskorištavanje komparativnih prednosti
pojedinih predjela kao i čitavog primorskog krša potrebno je više ekološke
a ne samo ekonomske politike.
4. Za poboljšanje životnih uvjeta u pozadini urbanih centara potrebno
je razvijati dopunske gospodarske djelatnosti, poboljšati prometnu povezanost,
komunalnu opremljenost, vodoopskrbu te podići društveni standard
u racionalno organiziranoj mreži naselja (policentrični model).
5. Budući da je pejsažna posebnost i atraktivnost ključna prednost
našeg primorskog krša, kod izrade projekata kao i njihove realizacije potrebno
je o tome voditi posebno računa.
6. Prometnim vezama na kršu treba posvetiti posebnu pažnju, budući
su one odlučujući preduvjet valoriziranja.
7. Pošto se primorski krš valorizira prvenstveno ljeti, kada je krška
podloga najosjetljivija, potrebno je poštovati određeno vladanje, tj. raditi
na prosvjećivanju čovjeka i širiti pejzažnu kulturu.
8. Dobro izučiti ranije prijedloge, arhivske materijale i drugo, prije
nego što se učine konačni prijedlozi za valorizaciju pojedinih regija (Zagorske,
primorske i otočne). Učiniti javnim i dostupnim sve projekte i rješenja
za primorsko krško područje. To se odnosi na hidrogeološke, socijalne,
ekonomske, poljoprivredne, šumarske i druge djelatnosti na kršu.
9. Društvenim dogovorom objediniti sredstva za zaštitu primorskog
krša te ustanoviti prioritete projekata.
10. Pravilna valorizacija primorskog krša, procjena mogućeg korištenja
njegovih prostornih, ljudskih i uopće ekoloških kapaciteta, te usmjeravanje
njegovog budućeg razvoja, je neposredan, ali permanentan zadatak
koji stoji pred nama. Međutim utvrđivanje onih granica do kojih se ti
potencijali mogu koristiti kao osnovni faktori razvoja, a da se pri tome
njegova privlačnost, ljepota pogodnost za život i rad ne naruše je najvažniji
i najosjetljiviji dio tog posla.
11. Prići izradi kompleksne studije o svim mogućnostima vodoopskrbe
krškog područja na temelju postojećih podataka uključujući i dobivanje
pitke vode iz mora.
12. U daljnjem radu potrebno je posvetiti veliku pažnju zaštiti voda
od onečišćenja.
13. Melioracija krških polja — zaštita, odvodnja i navodnjavanje, te
više namjensko korištenje postojećih i budući akumulacija na kršu predstavljaju
odlučujući faktor racionalnog korištenja poljoprivrednih kapaciteta
ovog područja.
Postojeće radne organizacije nisu u mogućnosti pratiti ulaganja u meliorativne
zahvate jer se ovdje redovito radi o vrlo visokim investicijama
koje po svojoj dugoročnosti predstavljaju generacijski problem.


63