DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Na sličan način, odnosno na temelju ustavnih načela temeljenih na društvenom
dogovoranju i samoupravnom sporazumijevanju, rješeno je i pitanje
podizanja i unapređenja šuma na kršu Slovenije. Nažalost, u Hrvatskoj
je status i materijalni položaj šumarstva na kršu i dalje nerješen, obzirom
da se donošenje novog Zakona o šumama stalno odlaže.


Branko Kraljić u svom prilogu ističe razlike u djelatnostima
i zadacima kontinentalnog i kraškog šumarstva. Kontinent:
proizvodnja drveta na panju i iskorištavanje šuma, krš: održavanje
postojećih i podizanje novih šumskih sastojina. Suglasno tome, zadaća
radnih organizacija na kontinentu je snabdjevanje društva drvom, a onih
na kršu pružanje društvu posrednih koristi putem šuma. Obzirom na ove
razlike autor smatra da umjesto specifičnog privrednog poduzeća koje
odgovara kontinentu, organizacija šumarstva na kršu najbolje odgovara oblik
ustanove sa samostalnim finansirafijem, odnosno u smislu novih ustavnih
propisa specifične zajednice radnih ljudi, čije se djelovanje financira na
temelju odnosnih društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma, a po
potrebi i zakona, jer se radi o djelatnosti od posebnog društvenog interesa.


Autor, nadalje, nastoji da dade definiciju tzv. užeg područja gospodarenja
na kršu i posebno se osvrće na problematiku stimulativne raspodjele
ukupnog prihoda, dohotka i osobnih dohodaka u radnim organizacijama
na kršu.


Škobalj Svetozar je izvjestio o referatu J. Defilippisa pod naslovom
»Ekološko valoriziranje poljoprivrednih kapaciteta
primorsko g krša«, kao i o koreferatima J. Martinovića i A. Čolaka
(Tlo kao faktor ekološkog valoriziranja primorskog krša), I. Miljkovića (Globalna
valorizacija ekološkog uvjeta za uzgoj i zaštitu masline na našem kršu
na osnovi analize meteoroloških ekvivalenata), E. Moduna (Uloga masline
u ekološkoj valorizaciji primorskog krša), I. Novaka (Glavni pravci razvoja
u proizvodnji hrane na kraškim poljima, priobalnom području i otocima
Jadrana) i A. Vlašića (Uzgoj voćaka u ekološkim prilikama primorskog
krša).


B. Kalogjera izvjestio je o projektima valorizacije krša
kao i o temeljnim principima društveno-gospodarske valorizacije primorskog
krša. Tu su uključeni koreferati D. Andrašića (Ekološko valoriziranje
lovncprivrednih kapaciteta prirodnih sredina primorskog krša), R. Vukčevića
(Promjene u skali vrednovanja prostora primorskog krša), te Lj. štromar
(Ekološko valoriziranje primorskog krša u odnosu na staništa ptica).
Posebno je na simpoziju iznesen i koreferat I. Bralića o vrednova nju
našeg primorskog krajolika.


Na kraju rada simpozija doneseni su ZAKLJUČC I na temelju iznjetih
referata, koreferata i vrlo plodne rasprave, te nakon uvodnog izlaganja
Z. Devidea u završnoj diskusiji o čuvanju ekoloških kvaliteta:


1. U okviru novih uvjeta razvoja života na kršu treba težiti da se kroz
razvoj niza lokalnih gospodarskih žarišta objedinjuje razvoj disperziranih
sociogeografskih jedinica i na taj način doprinese potpunijoj društveno
gospodarskoj valorizaciji šireg prostora primorskog krša na novim osnovama.
62