DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

morja poprima posljednjih godina vrlo jalki intenzitet i ozbiljno ih ugrožava.
Predlaže organiziranu akciju za njihovo suzbijanje putem jednog koordinacionog
tijela koje bi djelovalo bez obzira na administrativne granice
općina i republika.


NažalOiSt, nijedan prilog ne govori o najtežem problemu zaštite šuma
na području primorskog krša, a to je suzbijanje šumskih požar
a, prikaz štete koje su oni posljednjih godina prouzrokovali i uzroke koji
dovode do njihovog nastanja.


Sagledavanje mogućnosti razvoja šumarstva na kršu u budućnosti nemoguće
je bez poznavanja ´njegove prošlosti. Vrijedan doprinos tome je
svakako rad Đure Rauša »Povijest otoka Raba« u kome nas upoznava
s mjerama koje je rapska općina poduzimala već od početka XV
vijeka i kasnije, kako bi sačuvala šume od potpunog propadanja.


Dušan Jedlowski obrađuje ulogu šuma u Projektu Jadran


III. Ovaj projekt nastao je kao potreba sačuvanja sve ugroženije životne
sredine u jadranskom području putem smišljene politike prostornog planiranja.
Uloga i značaj šuma za cjelokupne ekološke prilike u jednom tako
osjetljivom području kao što je kraško dobro su poznati. Radi toga se u
projektu Jadran III konkretno određuje namjena šuma i šumskih zemljišta,
način njihovog korištenja i mjere za njihovo unapređenje.
Relativno najveći broj priloga zadire u društveno-ekonomski, organizacioni
i materijalni položaj šumarstva primorskog krša. Dominantan interes
upravo za ova pitanja nije slučajan. On je odraz stanja u kome se
šumarstvo u sadašnjem momentu nalazi, a ;to je nedefiniran njegov društveno-
ekonomski položaj, organizaciona nesređenost i materijalne teškoće, što
sve sa njihovim ukupnim značajem za područje krša.


Dušan Klepac u prilogu »Kakve su perspektive šumarstva
n a kršu « nakon konstatacije da na kršu dolazi do pune primjene formula
višestrukog korištenja šuma, posebno obrađuje važnost ekonomskog kriterija.
Kad se ima u vidu da potrošnja drveta neprekidno raste, a da je
njegova proizvodnja limitirana u prvom redu faktorom zemljišta, onda
područje krša sa svojih preko 300.000 ha neobraslih šumskih površina samo
u SR Hrvatskoj predstavlja ogromni zemljišni potencijal za proizvodnju
drvne mase. Ostavljati to zemljište i dalje neiskorišteno bilo bi ekonomski
neopravdano i društveno neodgovorno.


Naročito je ekonomski interesantna proizvodnja tanjih sortimenata crnogoričnih
vrsta, s obzirom na povećanu potrebu sirovina za celulozu i
papir. Autor u tom pogledu ističe rezultate postignute u nekim mediteranskim
zemljama sa sličnim ekološkim prilikama, kao i rezultate vlastitih
istraživanja o mogućoj produkciji borovih kultura kod nas. Osim sadnje
na šumskim tlima navode se prednosti kombinacije poljoprivrednih i šumskih
kultura, gdje šumske vrste pogotovu topola, u zaštitnim pojasevima
daju vrlo visoke prihode. Kada se ima u vidu da zaštitni šumski pojasevi
utiču na znatno povećanje prinosa poljoprivrednih kultura, onda je ekonomski
značaj podizanja takovih pojaseva u našim kraškim poljima evidentan.


Mirko Vidaković u prilogu diskusiji o vrednovanju šuma
ističe da je unapređenje šuma na kršu moguće jedino ako se podižu nove
i regeneriraju postojeće.


60