DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Prvi radovi šumara na kršu vršeni su radi smirivanja bujionih tokova
i oni su s tonn svrhom nastavljeni sve do danas. Pored ovih, radovi na
pošumljavanju izvode se najčešće oko naselja i u predjelima izrazite prirodne
ljepote, posebno onim uz morsku obalu i po otocima i time stvaraju
preduslovi za kasniji razvoj turizma, kojeg se bez šuma ne da zamisliti.
Takvo djelovanje šumara svrstava ih među pionire unapređenja i zaštite
prirodne sredine.


Aktivnost šumarstva u Dalmaciji, promatran kroz veličinu pošumljenih
površina, bila je u pojedinim periodima njegovog djelovanja slijedeća:


do 1918. godine cea 5.000 ha


od 1918. do 1941. godine cea 6.000 ha


od 1941. godine — dalje cea 10.000 ha


Izmjenom socijalno ekonomskih odnosa nakon oslobođenja ispunjavaju
se osnovni uvjeti za reforestaciju krša. Napuštanje ekstenzivne poljoprivrede,
posebno stočarstva koje je vjekovina bilo osnovni vid privređivanja
na kršu, nagli razvoj industrije, turizma i građevinarstva i zapošljavanje
znatnog dijela stanovništva u tim djelatnostima porast standarda, korištenje
struje, plina i drugih izvora toplotne energije umjesto drva — sve to skupa
stvara uslove za procese prirodne reforestacije kojima su danas obuhvaćene
ogromne površine primorskog krša.


Zadaća je šumarstva u takovim novostvorenim uslovima da te procese
usmjeruju u kvalitativnom! i kvantitativnom pogledu, tako da šume na kršu,
pored toga što će ispunjavati svoje brojne općekorisne funkcije, postanu
i proizvođači đrvrie mase. Ogromni zemljišni potencijal krša koji sada leži
neiskorišten, a na čijem je pretežnom dijelu jedino moguća šumska proizvodnja,
treba aktivirati u interesu gospodarskog razvitka regije i zemlje
u cjelini.


Nažalost, danas šumarstvo nije u stanju da tu svoju zadaću u potpunosti
ispunjava. Nasuprot ogromnim naporima na podizanju i unapređenju
šuma koji su načinjeni u prvom deceniju nakon oslobođenja (od navedenih
10.000 ha, oko 8.000 je pošumljeno u tom periodu), nakon 1955. godine
aktivnost šumarstva postupno opada radi oslabljen ja njegove osnove ukidanjem
Fonda za unapređenje šumarstva i opadanjem prihoda koji se
ostvaruju na šumskim površinama te pomanjkanja sistematskog rješenja
za njegov specifičan položaj.


U posljednje vrijeme čine se napori da se kroz novi Zakon o šumama
pitanje materijalne osnove i statusa šumarstva riješi u skladu sa mogućnostima
koje pružaju ustavna načela, pa postoji opravdana nada da će,
nakon gotovo dva decenija stagnacije, šumarstvo na kršu ponovno intenzivirati
svoju djelatnost na unapređenju i zaštiti postojećih kao i podizanju
novih šuma.


Osim toga 2. Vrdoljak je izvjestio o sadržaju referata i koreferata
autora koji su sudjelovali u radu simpozija u okviru teme »Šume i šumarstvo
primorskog krša«:


Referat akademika Pavla Fukareka daje prikaz odnosa između
šume i čovjeka u prošlosti i sadašnjosti, te prikaz šumske
vegetacije koja se na kršu razvila, kao posljedica prirodnih i historijsko
socioloških uvjeta.