DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SAVJETOVANJA


SIMPOZIJ


EKOLOŠKO VALORIZIRANJE PRIMORSKOG KRŠA


Međuakademijski Odbor za zaštitu prirode pri Jugoslavenskoj Akademiji
znanosti i umjetnosti organizirao je od 18—20. 10. 1976. g. u Splitu
simpozij na kojem se je tretiralo pitanje ekološkog valoriziranja primorskog
krša. Organizacijski Odbor simpozija s predsjednikom akademikom
dr J. Roglićem i tajnikom akademikom dr M. Vidakovićem uložio je mnogo
truda i zaslužan je za vrlo uspješan rad simpozija.


Tekstovi glavnih referata i skraćeni tekstovi koreferata prethodno su
bili objavljeni u jednoj posebnoj ediciji Odbora na 163 stranice, a koja
je bila upućena sudionicima kako bi se što bolje upoznali s tematikom
i pripremili za što aktivnije učešće na raspravi.


Radni dio simpozija otvoren je zanimljivim referatom dr Roglića pod
naslovom »Raznolikosti, specifičnosti i valorizacije primorskog
krš kog pejzaža«. U referatu je posebno naglašeno da je:


a) pejzažna posebnost i atraktivnost ključna prednost našeg primorskog
krša;


b) da su prometne veze odlučujući preduvjeti valoriziranja;


c) da je na krškoj podlozi potreban mitski zanos za vodom;


d) da se primorski krš valorizira prvenstveno ljeti, kada je krška pod


loga najosjetljivija, te treba poštovati određeno vladanje;


e) te da treba širiti pejzažnu kulturu.


Uz navedeni referat iznesena su tri koreferata: Božičević Srećko je
iznio »M orfološki razvoj i karakteristike speleoloških
objekata u primorskom kršu«, Jovan Dimić je pisao o problemima
valorizacije kraškog reljefa, a Veljko Martinović


o eroziji zemljišta i uređivanju bujica u Crnogorsko
m primorju . Izvjestitelj za ovu grupu pitanja bio je dr Ante Kalogjera.
Druga tema simpozija obuhvatila je radove četvorice autora socio geografskim
i populacijskim aspektima primorskog krša:


M. Friganovića (Populacijski aspekt primorskog krša), V. Rogića (Sociogeografski
aspekt primorskog krša), K. Derada (Novije populacijsko-socijalne
izmjene u trogirskoj zagori) i A. Bulića (Novije populacijsko-socijalne
izmjene na otoku Braču). Izvjestitelj za ovu grupu je bio Žuljić Stanko.