DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVE OKOLINE


EKOLOŠKA VRIJEDNOST NAŠE ZEMLJE U ODNOSU NA KRETANJE
EVROPSKIH PTICA


Jugoistočni dio Evrope ima neosporno veliku ulogu u fenomenu kretanja
ptica uopće. Pitanje je stoga u kojim relacijama doprinosi naša zemlja
toj vrijednosti. Gledajući na njeno rasprostranjenje, očito je da se na relativno
malom prostoru isprepliću ekosistemi koji u svojim granicama sadrže
brojne biotope. Od sjevera prema jugu i istoka prema zapadu staništa variraju
pokazujući svoje specifičnosti u brojnim ekološkim nišama. Položaj
naše zemlje kao premosnika na jugoistoku Evrope između dvaju starih
kontinenata Azije i Afrike uz varijabilnost u biotopima uvjetuje dolazak
brojnih homogenih populacija ptica ili samotnih jedkiaka odnosno dijelova
populacija srodnika u te naše prostore. Prema nalazima ptica prstenovanih
stranim prstenima ustanovljeno je da naša područja služe za zimovanje
migrantima, za kraće proljetno i dulje jesensko zadržavanje na mjestima
povoljnim za noćenje i ishranu. Međutim može poslužiti kao dodirno ili
područje duljeg ili kraćeg zadržavanja vrstama koje se ponašaju kao selice


— najezdaši, ponavljajući se periodički — fluktuacijski s jačom ili slabijom
frekvencijom. Ponaj češći impuls najezde počiva na kolebanjima u
populaciji. Invazije .slijede ciklički u razmaoima 3 do 4 godine kao što
O. KALELA (VOOUS, 1960) smatra za kugare svilopere — Bombycilla garrulus.
Ptice su .izrazito vagilni organizmi koji su u životnom i dnevnom ritmu
kretanja stimulirani i podržavani primarnim životnim manifestacjama. Danas
se ne gleda na kretanje samo u vidu udaljavanja od mjesta leženja,
ukoliko se radi o mladunčadi, ili od mjesta hvatanja i prstenovanja, ukoliko
je pred nama mladi ili spolno zreli primjerak. Kretanje se promatra sa
stanovišta zavisnosti o ekološkim faktorima i u procesu interakcija. Ekološki
faktori se mijenjaju ili neprimjetno, te se promjene akumuliraju
u vremenu i postaju uočljive, ili se naglo mijenjaju, a tada izazivaju teške
posljedice u ritmu kretanja.


Po naučnoj dokumentaciji sakupljenoj u nalazima implicitno s godinom
1972. vidljiva su dva provodna motiva za ptice sjevernijih dijelova
Evrope: a) voda i b) određeni dijelovi našeg kopnenog prostora. U prvom
planu su najprije vodeni biotopi s pripadajućim okolnim površinama, uzevši
ih u užem i širem smislu u strogo kontinentalnom dijelu — u nizinskim
vodenim ekosistemima. Drugo područje obuhvaća riječne tokove — ušća,
jezera i bare na obalnom pojasu. Često su to vode brakičnog karaktera.
Nema sumnje da su ekološki uvjeti u te dvije regije diametralno oprečni
koji za sobom povlače i određeni varijabilni fond ptičjeg svijeta u različito
doba godine.