DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 47     <-- 47 -->        PDF

kovodika (prometni udesi autocisterni i si.) po tlu. U takvim slučajevima
fenol treba sakupiti i spaliti, ako se radi o livadi ili oranici, zatim treba
tlo dobro pognojiti stajskim gnojem i zaorati uz kontrolu podzemnih voda.


Na šumskim putevima ne dolazi u obzir spalivanje fenola, već ga treba
sakupiti i odvesti a ostatak prepustiti utjecaju mikroflore tla. Mikroflora
tla bogata je heterotrofnim bakterijama, streptomicetama i plijesnima (STILINOVIĆ,
1971), koje imaju veliku sposobnost korištenja fenola i mnogih
ugljikovodika, kao jedinog izvora ugljika (MUNJKO, 1975).


o) skeletno tlo (Hclichrysum italicum - Zodar)


početna % bioraz-broj heterotrofnih baktepH
vrijednost prije prisutnost koliforma
koncentragradnje
rija u 1 gr tla prije i i nakon pokusa prije i nakan pokusa
cija fenola fenola nakon poukusa
u mg/1


62 99,9 2,lxl06 2,6xl06 7,4 7,´´-
125 99,9 l,9xl06 6,7xl06 .7,8 7,2
250 97,8 l,7xl06 12,lxl06 7,8 6,8
500 85,7 2,2xl06 15,0xl06 7,7 6,7


i i i i


i i i i


62 99,9 1,2xlOG 4,0xl06 7,9 7,´!_
125 99,9 l,Sxl06 7,7xl06 7,7 6,9 -
250 99,9 2,3xl06 15,5xl06 7,0 6,9 -
500 87,3 2,0xl06 13,3xl06 . 7,9 6,9 -
Tabela ^ .


Utjecaj mikroflore skeletnog tla na biorazgradnju fenola različitih koncentracija


kroz. 4 dana na J7°C


a) Bkelctno tlo (ispod Cupressus serapervirens - Zadar)


početna % bioras-broj heterotrofnih baktepH
vrijednost prije i Prisutnost koliforma
koncentragradnje
rija u 1 gr tla prije i nakon pokusa prije i nakon pokusa
cija fenola fenola i nakon pokusa
u mg/l


62 99,9 l,6xl06 5,lxl06 7,2 7,5
125 96,6 1,4-xlQ6 7,2xl06 7,7 7,1
250 99,9 2,lxl06 ´l,lxl06 7,9 7,4
500 82,0 l,7xl06 20,lx.lOG 7,9 7,5
b) aluvijalno tlo (Bundck - Sava)


i i I i


l t i i


62 99,9 2,5xl06 2,3xl06 7,3 7,3 + +
125


99,9 1,´ixlO6 l,5xl06 7,7 7,5 + +
250


96,8 2,lxl06 10,5xl06 7,6 6,8 + +
500 94,8 2,7xl06 12,7xl06 7,7 6,8 +


f
Tabela L .
Utjecaj mikroflore skeletnog i aluvijalnog tla na biorazgradnju fenola različitih
koncentracija kroz 4 dana na 37°0