DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 45     <-- 45 -->        PDF

DOBIVENI REZULTATI I DISKUSIJA
TABELA 1.


Biološka razgradnja fenola pomoću mikroflore tla ispod biljnih
zajednica na pojedinim nalazištima Medvednice. Početna koncentracija
fenola — 100 mg/l, bez dodataka hranjivih soli dušika
i fosfora, kroz 4 dana na 20° C, sa 2 g tla u 100 ml otopine.


Tip tla i nalazište


Humusno silikatna tla


— Malo Sljeme
Humusno kisela tla


— Brestovac
Kiselo smeđa tla
na silikatnim škriljcima


— Sv. Jakob
Kiselo smeđa tla
Leustekov put iznad
Gračana


Parapodzolirana tla
na silikatnim škriljcima
1 km iznad sela Mikulići


Rendzine na dolomitimai dolomitnim vapnencima


— Bizek
Rendzine na mioceinskknlitavcima


— Ponikve
Smeđe lesiviranana mioc&nskim litavcima


— Borčec
Pseudogleji jako izraženi


— Maksimir
Psedogleji slabo i zraženi


— Jelenovac
Aluvijalna tla


— Podsused
Aluvijalno tlo


— Bundek-jezero
Biljna zajednica pH-rla
Fagetum-Abietetosum 5,4
Fagetum-Abietetosum 5,1
Fagetum-Abietetosum 5,2
Lusulo-Fagetum 5,5
Querco-Castanetum 5,2
Querco-Carpinetum 7,5
Querco-Ostryetum 7,6
Querco-Carpinetum 4,8
Querco-Carpinetum 4,5
Querco-Carpinetum 4,9
Calystegio-Salicetum 7,7
purpureae
Cynosuretum cristati 7,8


%-bioraz


gradnje


fenola


87,3


72,1


84,5


91,2


79,1


98,7


99,2


65,1


73,0
88,7
98,9
99,5