DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PINTARIĆ (5), je u kulturi Boguševac konstatovao da je zapremina
stabla crnog bora u 20-oj godini iznosila 0,0240 ni3, a bijelog bora 0,0430 m3.
Istovremeno tekući zapreminski prirast iznosio je u periodu između 16-e
i 20-e godine kod crnog bora 0,0032 m3, a kod bijelog bora 0,0049 m3.


4. ZAKLJUČAK
Na osnovu naprijed iznesenih uporednih analiza kretanja taksacionih
elemenata stabla crnog bora bugojanske proveniencije i trebonskog bijelog
bora, možemo konstatirati da one podliježu poznatim zakonitostima utvrđenim
od strane drugih autora kod ovih i drugih vrsta.


Dosadašnji razvoj ovih vrsta u istim stanišnim uslovima Arboretuma
»Slatina« pokazuje slijedeće:


1. Pri istoj starosti visine stabala crnog bora su veće i izjednačavaju
se u 18-oj godini s vrijednošću od oko 685 cm.
Do 10-e godine veći je tekući visinski prirast crnog bora a poslije toga
je situacija obrnuta. I kod jedne i kod druge vrste tekući visinski prirast
je kulminirao između 11-e i 15-e godine, s vrijednošću 36,6 — 59,0 cm kod
crvnog bora odnosno 30,4 — 84,0 cm kod bijelog bora.


2. Prsni promjeri stabala crnog bora su u čitavom analiziranom periodu
veći i u 18-oj godini iznose 58—112 mm bez kore, a kod bijelog bora
36 —91 mm.
Tekući debljinski prirast crnog bora veći je od 12-e godine a poslije
toga je obrnuto. Ovaj prirast kulminirao je kod crnog bora između 6-e i
10-e godine s vrijednošću 3,8 — 13,6 mm, a kod bijelog bora između 11-e
i 15-e godine s vrijednošću 4,0 —10,4 mm.


3. Temeljnica crnog bora također je veća i u 18-oj godini iznosi 0,0026 —
0,0099 m2, a kod stabala bijelog bora 0,0010 — 0,0065 m2.
Do 16-e godine tekući prirast temeljnice stabala crnog bora je veći,
a poslije toga je obrnut slučaj. Ovaj prirast kulminirao je kod crnog bora
između 11-e i 15-e godine i u to doba njegova je veličina iznosila 0,00034 —
0,00080 m2. Kod bijelog bora najveća je njegova vrijednost u periodu između
16-e i 18-e godine, a kako nemamo podataka za naredni period ne
možemo sa sigurnošću tvrditi je li on već i kulminirao. U ovom periodu
(vjerovatne kulminacije) njegova je vrijednost 0,00013 — 0,00123 m2.


4. Masa stabala kao što je to slučaj i sa ostalim taksacionim elementima
je veća kod crnog nego kod bijelog bora. Njihova je vrijednost u
18-oj godini kod stabala crnog bora 0,00912 — 0,04280 m3, a kod stabala
bijelog bora 0,00324 — 0,02925 m3.
Tekući volumni prirast još nije kulminirao. U dosadašnjem razvoju
on je veći kod stabala crnog bora ali je u 16-oj godini došlo do izjednačenja.
U ovom periodu njegova je vrijednost iznosila kod crnog bora 0,00087


— 0,00520 m3, a kod stabala bijelog bora 0,00057 — 0,0061 m3.
39