DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Kako još nije došlo do kulminacije volumnog prirasta krivulje rasta
mase prikazane u grafikonu 4. su u posljednjem periodu još veoma strme
i otklonjene od x-osi. Vidljivo je da period intenzivnog rasta mase počinje
oko 10-e godine i još uvijek traje. U čitavom proteklom periodu mase stabala
crnog bora su veće od mase stabala bijelog bora. Ove razlike su u
početku male a sa starošću se do sada stalno povećavaju.


Prosječne vrijednosti tekućeg volumnog prirasta analiziranih stabala
iznosile su u m3:
u godini 1—5. 6—10. 11—15. 16—18.


crni bor 0,00005 0,00088 0,00206 0,00278


bijeli bor 0,00001 0,00020 0,00122 0,00277


Iz ovih podataka i krivulja u grafikonu 4. proizilazi da je u čitavom
analiziranom periodu tekući volumni prirast stabala crnog bora veći i da
se on izjednačava sa prirastom bijelog bora u posljednjem periodu. U
prvo vrijeme ovaj prirast kod obje analizirane vrste je mali, zatim oko 7-e
godine nastupa period intenzivnog tekućeg volumnog prirasta, koji još
uvijek traje. U slučaju crnog bora već je došlo do povijanja krivulje prema
x-osi, što ukazuje na opadanje intenziteta tekućeg volumnog prirasta i približavanja
njegove kulminacije, što kod bijelog bora još nije slučaj.


Postotak volumnog prirasta analiziranih stabala bio je:


u godini 1—5. 6—10. 11—15. 16—18.


orni bor 40,00 35,06 22,24 14,26


bijeli bor — 37,84 29,53 24,84


U ranoj mladosti i kod jedne i kod druge vrste kako se vidi i iz grafikona
4. postotak volumnog prirasta je velik, a idući prema posljednjem
periodu ispitivanja on opada. Ovo opadanje je intenzivnije kod crnog bora
i za čitavo vrijeme njegova je vrijednost niža. Razlike su u početku male,
zatim se povećavaju da bi ponovo došlo do izvjesnog smanjenja razlika.


Prosječni volumni prirast analiziranih stabala iznosio je u m3: f


u godini 5. 10. 15. 18.


crni bor 0,00005 0,00047 0,00100 0,00130


bijeli bor 0,00001 0,00010 0,00047 0,00086


Iz brojčanih podataka o veličini prosječnog volumnog prirasta i prikaza
u grafikonu 4. proizlazi da je on do 5-e godine jako nizak i da zatim
nastupa period intenzivnog prosječnog volumnog prirasta koji još traje.
Kroz čitav posmatrani period veći je ovaj prirast kod crnog bora. Ove
razlike su do 5-e godine veoma male, povećavaju se do 15-e godine, a zatim
se lagano smanjuju jer je od ovog vremena intenzivniji prirast bijelog
bora.


U odnosu na tekući volumni prirast prosječni volumni prirast je još
znatno niži.