DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Navedeno je da je u Jelju osim gubara bilo i mrazovaca (Operophthera
brumata L., Hibemia defoliaria CL, Hibernia aurantiaria Esp.). Gusjenice
mrazovaca, uginule u fazi presvlačenja, također su nalažene na kontr. pločama
pa je očito da Dimilin i na njih jednako nepovoljno djeluje kao
i na gubara.


Kontr. D a t u m
pl. 4.V 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
1 .E 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 3 4 5 3 4 1 2 1 4 3 2
23
-E
5
0
0
00
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
3
33
2
2
0
5
3
6
5
7
3
6
3
5
0
2
2
3
3
2
3
2
2
1
1
1
4 DDT 0 0 0 0 7 15 1 8 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tab. 5 - Broj mrtvih gusjenica na kontr. pločama. - Anzahl der toten Raupen auf den Kottafeln.


Kontr. Uspoređeni dani %
pl. Komparierte Tage mortaliteta
1 .L 24.V : 11.V 61,78
2 ´ i 24.V : 11.V 87,18
3 5 24.V : ll. V 93,63
4 DDT 24.V : 7.V 99,75


Tab. 6 - Postotak mortaliteta na opažačkim mjestima.
Prozentsatz der Mortalität an den Beobachtungsstellen.


Pregledao sam Jelje i u prvoj polovici lipnja. Tada se ovdje nije više
moglo pronaći nijednu živu gusjenicu niti kukuljicu, a krošnje stabala
bile su praktički potpuno sačuvane. U to vrijeme u drugim netretiranim nizinskim
šumama (na pr. Budigošće, šumarija Koska u okolici Osijeka) još
uvijek su brstile gubareve gusjenice Lv i LV| stadija ili su se na stablima
mogle naći njegove kukuljice. Ujesen 1976. god. u Jelju nije pronađeno
ni jedno jedino gubarevo jajno leglo.


Prema preporuci proizvađača Dimilin je u Jelju apliciran iz aviona u
dozi od 300 g preparata otopljenog u 4 lit. vode po 1 ha. Treba reći da
unatoč već spomenutim povoljnim svojstvima Dimilina kao selektivnog
insekticida ova doza ne dolazi u obzir za primjenu na većim šumskim površinama
zbog prevelikog depozita po jedinici površine. U Jugoslaviji smo
već odavno odustali od aviokemijskog tretiranja šuma otopinama preparata
u vodi (emulzijama ili suspenzijama) i orijetirali smo se na primjenu koncentriranih
preparata. Može se slobodno reći da smo u tome prednjačili
u Evropi. Metoda toplog zamagljivanja, s kojom imamo velika pozitivna
30-godišnja iskustva, omogućuje primjenu od svega 3 lit/ha koncentriranog
preparata. Doza od 40 lit/ha nema kod nas nikakvih šansa. No vjerojatno
će se Dimilin (diflubenzurol) moći formulirati i kao aerosol za primjenu
toplim ili hladnim postupkom. Tada će on steći velike izglede da zamijeni
sintetičke dodirene insekticide, koji su za sada još u upotrebi.