DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 26     <-- 26 -->        PDF

TERENSKA ISTRAŽIVANJA


Terenska su istraživanja provedena u šumi J e 1 j e (šumarija Cerna,
šira okolica Vinkovaca). Ova je šuma nedavno pomlađena, a ostala su neposječena
samo dva izolirana odjela čistoga hrasta ukupne površine 47 ha
i starosti oko 70 god. Ta su dva odjela poslužila kao pokusni objekt. Jelje
je tipični predstavnik slavonskih hrastika, u kojima smo skoro svake godine
prisiljeni aviokemijski suzbijati razne defolijatore, prije svega gubara.
Na području Vinkovaca i ovoga je proljeća (1976) provedena avioakcija
protiv gubara i mrazovaca na površini od 6.217 ha pa su terenska istraživanja
Dimilina obavljena u sklopu te akcije. U Jelju je oko 60% stabala
bilo zaraženo prosječno s jednim gubarevim leglom. S obzirom na dob sastojine
(volumen krošanja) to nije zaraza od koje bi šuma bila totalno
obrštena, ali joj je svakako prijetio jaki brst. Ovo tim prije što je ovdje
osim gubara postojala i slabija zaraza mrazovaca.


Nači n rad a — Kontaminiranje šume Dimilinom obavljeno je pomoću
aviona (AN2) s konvencionalnim uređajem za prskanje s 40 sapnica.
Po 1 ha upotrebljeno je 300 g preparata (= 75 g aktivne supstance) otopljenog
u 4 lit. vode (preporuka proizvođača), šuma je tretirana 8. V ujutro
između 7,30 — 9,00 sati. Vremenske prilike pri kraju tretiranja nisu bile
najpovoljnije (jačina vjetra 3 stupnja po Beaufortu tj. 4—6 m/sec).


U šumi su pod krošnje stabala bile postavljene 3 kontrolne ploče
(platna dimenzija 0,8 x 0,8 m razapeta u drvenim okvirima visine oko 10 cm,
postavljena na stupove u visini od oko 1 m iznad tla). Na ovim pločama
svakoga dana u isto vrijeme sabirane su gusjenične izmetine i brojne uginule
gusjenice. Izmetine su mjerene u cm3. Ova su opažanja počela u
šumi još 4. V tj. 4 dana prije kontaminiranja.


U nedalekoj šumi Jošav a (udaljenost oko 2 km od Jelja) bila je
također postavljena jedna kontrolna ploča U Jošavi je postojala zaraza gubara
i mrazovaca, po intenzitetu podjednaka s onom u Jelju pa je ta šuma
u sklopu operativne avioakcije protiv gusjenica bila kontaminirana DDT-jern
(doza 3,0 lit/ha 15%-taog DDT preparata tj. 450 g/ha a. s. DDT-ja). Tretiranje
je i ovdje obavljeno avionom i to metodom toplog zamagljivanja.
Jošava je poslužila kao komparativni objekt Jelju, kontaminiran standardnim
kontaktnim insekticidom (DDT).


Rezultat i — Prikupljeni podaci iskazani su u tab. 3, 4 i 5. Tab.
3 sadrži podatke o dnevnim količinama ekstremenata sa kontr. ploča. Već
se iz te tabele razabire da na nijednom opažačkom mjestu nije konstatiran
100%-tni mortalitet gusjenica jer su ekstrementi i nakon tretiranja sve do
kraja opažanja padali na ploče tj. u krošnjama je još bilo živih gusjenica.


Posebnim postupkom — koji sam opisao još 1952. god., a zatim u još
nekoliko svojih radova (v. na pr. Šumarski list br. 11—12/1971) — izračunao
sam postotak uništenih gusjenica u krošnjama iznad kontrolnih ploča. Postupak
se u osnovi sastoji u tome da se količine gusjeničnih ekstremenata
učine komparabilnim. One to inače nisu jer uzrastom gusjenice rastevolumen svakoga pojedinog zrnca pa ispočetka 1 om3 sadrži mnogo više
zrnaca (jer su ona malena) nego kasnije" kada gusjenice odrastu pa i zrnca
postanu mnogo veća.