DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 24     <-- 24 -->        PDF

a ne i na adulte, budući da se oni ne presvlače. Neki su od njih škodljivi


samo za pojedine familije ili čak rodove kukaca. Do danas je opisa/no oko


600 JHA, a cijeni se da ih ima oko 3.000 (DE WILDE 1975, HINTZE-PODU


FAL 1975, BEETSMA I TEN HOUTEN 1975, SCHMUTTERER 1975, LEU


SCHER 1975, ABDEL-GAWAAD 1976. i dr.).


U najnovije vrijeme pronađene su materije, koje imaju isti učinak kao


i juvenoidi tj. onemogućavaju presvlačenje larvi, ali im je mehanizam dje


lovanja sasvim drugačiji. To su inhibitoiri sinteze hitina. Glavni je pred


stavnik ove grupe insekticida Dimili n (u fazi eksperimentalne proizvod


nje poznat kao PH 60-40), kojega je proizvela nizozemska tvrtka PHILIPS


-DUPHAR, ali se već pojavljuju i drugi, na pr. Dc 201 i 202 (EL-TANTAWI,


BELAL 1976 i dr.).


Dimilin uzrokuje pataloške promjene u endokutikuli (smanjuje za jednu
trećinu sadržaj hitina), a osim toga onemogućuje njeno povezivanje s epideromom
(SALAMA, MOTAGALLY, SKATULLA 1976. Time kutikuda gubi na
čvrstoći pa mišići nemaju potreban čvrsti oslonac. Njihove su kontrakcije
prigodom presvlačenje bez efekta. Gusjenice ne mogu odložiti svlak i
ugibaju.


Aktivna je supstanca Dimilina 1 (-4 klorfenil) 3-(2,6-difluorobenzoil)-urea.
Iz ovoga je izvedeno i njeno ime (common name): diflubenzurol.


Dimilin (diflubenzurol) je i znanstveno i praktički interesantan insekticid
zbog jasno izraženog selektivnog djelovanja (stradaju samo larve, a
ostaju pošteđeni svi adluti, dakle i korisni predatorski kornjaši kao i parazitski
oponokrilci i dvokrilci). Osim toga vrlo je malene otrovnosti (LDSo
oralno za miša više od 4.640 mg/kg). Imao sam prilike ispitati ga laboratorijski
i terenski. Bio je to Dimilin WP-25 tj. preparat za suspenzije s 25%
aktivne supstance. U ovome članku izvještavam o rezultatima tih ispitivanja.


Veliku pomoć u terenskim istraživanjima pružilo mi je Šumsko gospodarstvo
»HRAST«, Vinkovci te upravitelji i osoblje šumarija Cerna i Otok.
U pokusima su mi neposredno pomagali Ing. D. CPvNKOVIĆ i ing. B. JUREŠA.
Svima navedenim organizacijama i osobama izražavam svoju zahvalnost.


LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA


Nači n rad a — Istražena je efikasnost koncentracije od 300 g preparata
otopljeno u 40 lit. vode (preporuka proizvađača) i drastično manje
koncentracije od svega 30 g preparata u 40 lit. vode (u literaturi postoje
podaci da je i ona također bila efikasna protiv smrekovog prelca, SKATULLA
1975). Donje grane dvaju jakih stabala hrasta lužnjaka (Q. rabur)
u blizini Šumarskog fakulteta bile su pomoću motorne leđne prskalice oprskane
suspenzijama preparata, načinjenim u navedenim omjerima. S tih
stabala uzimano je kasnije lišće za prehranu gusjenica.


Istraživanja su obavljenja odvojeno na gusjenicama gubara (Lymantriadispar) L\ i Lm stadija.


U staklene cilindre visine 40 cm, a promjera 22 cm stavljeno je po 50
gusjenica Li ili Lm stadija. Grančice s lišćem, koje je gusjenicama služilo
za hranu, bile su utaknute u staklenke s vodom. Lišće je mijenjano svakoga


22