DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 23     <-- 23 -->        PDF

POKUSI SUZBIJANJA GUBARA (Lymantria dispar L.)
S JEDNOM NOVOM VRSTOM INSEKTICIDA


Ivan Spaić


SAŽETAK. U svijetu se danas intenzivno traga za selektivnim insekticidima,
koji bi emilinirali samo štetnika, a sve druge organizme
poštedjeli. Jedan od novih insekticida s posebnim načinom
djelovanja je Dimilin. On inhibira sintenzu hitina i onemogućujepresvlačenje larvi pa one ugibaju. Na adulte ne djeluje (jer
se oni ne presvače) pa prema tome ima sužen spektar djelovanja(larvicid). Dimilin, dakle, pošteđuje parazite i predatore u stadiju
imaga. U laboratorijskim i terenskim pokusima na gusjenicama
gubara, koji su ovdje opisani, dao je dobre rezultate.


Sintetički organski insekticidi, koji su prije četvrt stoljeća otvorili novo
poglavlje u zaštiti bilja, već su duže vrijeme izloženi opravdanoj kritici.
Uzrok su tome neka njihova svojstva (politoksičnost, spora razgradnja, kumuliranje
u organizmima i sumnja da time može biti ugroženo zdravlje
ljudi). Upotreba organoklornih preparata čak je zbog toga u mnogim zemljama
— također i u Jugoslaviji — zabranjena ili jako ograničena.


U svijetu se sada vrše intenzivna istraživanja sa svrhom da se pronađe
zamjena politoksičnkn insekticidima. Konačni je idealni cilj pronaći materije
sa selektivnim insekticidnim djelovanjem, koje bi eliminirale samo
štetnika, a sve druge organizme poštedjele. Za sada još nema nijednog
species-specifičnog insekticida. Doduše kemičarima je već uspjelo sintetizirati
materije sa seksulanim mirisom ženki raznih gospodarski štetnih
insekata — tzv. feromone — pa se oni u određenoj kombinaciji s insekticidima
ili na drugi način već koriste u eksperimentima selektivnog suzbijanja
mužjaka tih vrsta. Ja sam također ovoga ljeta (1976) proveo pokuse
suzbijanja gubara feromonima, o tome izvještavam u drugom članku. Ova
metoda ima velike izglede u budućnosti.


Korak naprijed u otkrivanju selektivnih insekticidnih materija predstavljaju
tzv. »pesticidi treće generacije«. To su juvenikii hormon (JH)
i njegovi analozi (JHA) tzv. juvenioidi ili hormonoidi. JH, koji zajedno s
hormonom eedyson upravlja postembrionalnim razvojem može u povećanoj
količini onemogućiti pravilan razvoj insekta u larvalnom stadiju. JHA
pak inhibiraju njegovu funkciju regulatora presvlačenja. Larve se ne mogu
presvući pa ugibaju. Radi se, dakle, o insekticidima suženog spektra djelovnja
tj. o larvicidima jer ove materije u pravilu djeluju samo na larve,