DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 113     <-- 113 -->        PDF

OSVRTI


Osvrt na članak:


»KALEMLJENJE OBIČNOG ORAHA (Juglans regia) METODOM KOPULACIJE«,


J. Vasiljević, Šum. list 10—12, 1976.
S obzirom na upotrebnu vrijednost orahova drva i plodova običnog
oraha za pozdraviti je činjenicu da se pristupilo radovima na unapređenju
uzgoja obično oraha putem oplemenjivanja. Posebno treba pozdraviti nastojanja
stručnjaka iz proizvodnje da se bave rješavanjem ove problematike.


Željeli bi ovom prilikom ukazati i na neke podatke iz strane literature,
koje autor u svom radu ne navodi, a koji su po našem mišljenju od posebne
važnosti za uspješno rješavanje ove problematike.


U citiranom radu autor pravilno zaključuje o prednostima cijepljenja
običnog oraha na podloge crnog oraha kada se radi o primanju, ranoj
cvatnji te o otpornosti korjenovog sistema crnog oraha na različita gljivična
oboljenja, posebno u odnosu na napad gljive Armillaria mellea. Moramo
međutim skrenuti naročitu pozornost autoru, kao i operativi koja koristi
cjepove Juglans nigra + 7. regia i na jedan veliki nedostatak korištenja
ornog oraha kao podloge a to je, relativno rano odbacivanje kalema (najkasnije
do tridesete godine života). Podatak se odnosi na rezultate eksperimenata
u Francuskoj, prema autorima Grente, J. i Averseng, P.
J., C. R. Acad. Agric. France 1966. 52 (8) : 553—61. (F. A. 1967, Vol. 28.,
No. 2. A solution to the problem of diebaak of Walnut 1. Adventages and
disadvantages of Juglans nigra).


želim kolegi J. Vasiljeviću i suradnicima da nastave sa radom na klanskoj
fiksaciji najboljih fenotipova običnog oraha (s obzirom na prirast i
kvalitet ploda) s time, da kao podloge ubuduće koriste isključivo obični
orah, bez- obzira na rizik gljivičnog oboljenja korjenovog sistema, ukoliko
želimo da nam cijepite biljke osim za proizvodnju plodova služe i za proizvodnju
vrijednih trupaca.


Doc. dr A. Krstinić


K PRIKAZU KNJIGE »ŠUMARSKA DENDROLOGIJA« J. HERMANA


U prikazu knjige J. Herman: »Šumarska dendrologija« (Š. 1. br. 10-12/1976.),
objavljeno je, da je »sva naklada već odavno rasprodana«. Međutim na upozorenje
ing. M. Skoke saznali smo, da knjiga nije rasprodana i može se nabaviti
kod suizdavača — poduzeća Agrokombinat Banja Luka, OOUR Trgovina, ZAGREB,
JNA br. 57.


Cijena knjige je 100.— din. Ur


111
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 114     <-- 114 -->        PDF

POVIJEST
ŠUMARSTVA
HRVATSKE


1846 - 1976


Vf»M«,


Upravljati, gospodariti i proučavati šumu
BEZ NAUKE I KNJIGE isto je što i jedriti
po nepoznatom moru!


Ovo kapitalno stručno djelo »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE« prisjeća
vas i historiografski vodi kroz burnu i bogatu prošlost naših šuma i šumarstva
uopće, ne samo Hrvatske, nego i čitave Jugoslavije koja je opisana u poglavljima
knjige i u vremenu između dva rata (1919—1941 g.) tj. u vrijeme kad je
i stoljetni Šumarski list bio zajednički organ tadanjeg Jugoslavenskog Šumarskog
Udruženja.


Publikacija obuhvaća 430 stranica, ukusno opremljena u tvrdom povezu s
ojačanim platnenim hrbatom. Mnogobrojne fotografije, slike, crteži, grafikom
i tabele obogaćuju tekstualnu vrijednost ove jubilarne edicije.


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske ne samo da je ovim izdanjem
dao snažan prilog struci, nego je uložio i znatne napore, velika financijska
sredstva i riziko u ovaj stručno-izdavački rad, pa s pravom očekuje puno
razumijevanje za ovaj podhvat, obilniju pomoć i potporu!


Ovakova publikacija pojavljuje se svakih 50 i više godina poput one AKADEMIKA
A. UGRENOVIĆA: POLA STOLJEĆA ŠUMARSTVA — ZAGREB 1926 g.


Predlažemo radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije širom Jugoslavije
da naruče barem 5 — 10 primjeraka »POVIJEST ŠUMARSTVA« i »SPOMENICE
« u reprezentativne svrhe, za poklone, nagrađivanja pojedinaca, istaknutih
marljivih stručnih i društvenih radnika, delegacija, skupina i si.


Cijena »Povijest šumarstva Hrvatske« iznosi 250.— din i isporučuje je:


Bankovni račun: SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
30102-678-6249 ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11


Telefoni: 444-206 i 449-686


112