DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 113     <-- 113 -->        PDF

OSVRTI


Osvrt na članak:


»KALEMLJENJE OBIČNOG ORAHA (Juglans regia) METODOM KOPULACIJE«,


J. Vasiljević, Šum. list 10—12, 1976.
S obzirom na upotrebnu vrijednost orahova drva i plodova običnog
oraha za pozdraviti je činjenicu da se pristupilo radovima na unapređenju
uzgoja obično oraha putem oplemenjivanja. Posebno treba pozdraviti nastojanja
stručnjaka iz proizvodnje da se bave rješavanjem ove problematike.


Željeli bi ovom prilikom ukazati i na neke podatke iz strane literature,
koje autor u svom radu ne navodi, a koji su po našem mišljenju od posebne
važnosti za uspješno rješavanje ove problematike.


U citiranom radu autor pravilno zaključuje o prednostima cijepljenja
običnog oraha na podloge crnog oraha kada se radi o primanju, ranoj
cvatnji te o otpornosti korjenovog sistema crnog oraha na različita gljivična
oboljenja, posebno u odnosu na napad gljive Armillaria mellea. Moramo
međutim skrenuti naročitu pozornost autoru, kao i operativi koja koristi
cjepove Juglans nigra + 7. regia i na jedan veliki nedostatak korištenja
ornog oraha kao podloge a to je, relativno rano odbacivanje kalema (najkasnije
do tridesete godine života). Podatak se odnosi na rezultate eksperimenata
u Francuskoj, prema autorima Grente, J. i Averseng, P.
J., C. R. Acad. Agric. France 1966. 52 (8) : 553—61. (F. A. 1967, Vol. 28.,
No. 2. A solution to the problem of diebaak of Walnut 1. Adventages and
disadvantages of Juglans nigra).


želim kolegi J. Vasiljeviću i suradnicima da nastave sa radom na klanskoj
fiksaciji najboljih fenotipova običnog oraha (s obzirom na prirast i
kvalitet ploda) s time, da kao podloge ubuduće koriste isključivo obični
orah, bez- obzira na rizik gljivičnog oboljenja korjenovog sistema, ukoliko
želimo da nam cijepite biljke osim za proizvodnju plodova služe i za proizvodnju
vrijednih trupaca.


Doc. dr A. Krstinić


K PRIKAZU KNJIGE »ŠUMARSKA DENDROLOGIJA« J. HERMANA


U prikazu knjige J. Herman: »Šumarska dendrologija« (Š. 1. br. 10-12/1976.),
objavljeno je, da je »sva naklada već odavno rasprodana«. Međutim na upozorenje
ing. M. Skoke saznali smo, da knjiga nije rasprodana i može se nabaviti
kod suizdavača — poduzeća Agrokombinat Banja Luka, OOUR Trgovina, ZAGREB,
JNA br. 57.


Cijena knjige je 100.— din. Ur


111