DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 111     <-- 111 -->        PDF

OSOBITO PRIZNANJE RADA dr-a ĐURE RAUŠA


Jedno izuzetno priznanje ponukalo me da napišem nekoliko riječi o
posebno marljivom šumaru entuzijasti, veoma uspješnom znanstveniku i
praktičaru te odličnom drugu i kolegi.


U 12 DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY, 1976, Cambridge,
Engleska izašla je na strani 774. biografija izvanrednog profesora
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr-a Đure Rauša. U siječnju


THE
INTERNATIONAL WHO´S WHO
OF INTELLECTUALS


International Biographical Centre, Cambridge, England


This Certificate of Inclusion
has been awarded to


in recognition of distinguished
achievements which are recorded in the
International Who´s Who of Intellectuals


Signed and sealed in Cambridge, England


Mmulj


Authorized Officers of


the International Biographical Centre


010:ÖIQj^r0:Ö!CMK^^


109
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 112     <-- 112 -->        PDF

1977. godine slijedila je i svjedodžba iz koje se vidi da je prof, dr Rauš
uključen u navedeni međunarodni rječnik — tko je tko od intelektualaca
(Who´s Who of Intellectuals). To skromno priznanje je zaista najmanje
što je Đuro Rauš mogao dobiti za samoprijegorni rad u šumarskoj struci
i izvan nje.


Prof. dr Đuro Rauš rođen je 1930. godine u Sotinu kraj Vukovara u
SR Hrvatskoj. Studij šumarstva završio je 1965. godine na Šumsko-gospodarskom
odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Te godine
izabran je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu za asistenta iz Šumarske
fitocenologije. Godine 1970. završio je magistarski rad pod naslovom »Fitocenološke
osobine šuma (na obroncima zapadnog dijela Fruške gore«, a
1973. godine obra-nio je doktorsku disertaciju pod naslovom »Vegetacijski
i sinekološki odnosi šuma .u bazenu Spačva«.


Habilitirao je 1974. godine habilitacijskom radnjom »Vegetacija ritskih
šuma dijela Podunavlja od Aljmaša do Iloka«.
Znanstveno-nastavno vijeće Šumarskog fakuleta Sveučilišta u Zagrebu
izabralo ga je godine 1976. u zvanje izvanrednog profesora.


Prof. dr. Đuro Rauš objavio je do danas 30 znanstvenih i 35 stručnih
radova koji su tiskani u brojnim našim znanstvenim i stručnim časopisima
i edicijama.


Godine 1976. tiska zapažen i vrijedan udžbenik za studente šumarstva
pod nazivom »Šumarska fitocenologija«.


U svojoj relativno kratkoj karijeri znanstvenika i sveučilišnog nastavnika
prof. dr. Đuro Rauš učinio je toliko mnogo da sa divljenjem i užitkom
možemo ustvrditi da u našoj struci djeluje i stvara čovjek u kojemu
se sa inteligencijom ujedinila izuzetna marljivost. U velikim naporima koje
čini za očuvanje našega zelenog blaga prof, dr Đuro Rauš zapažen je u znanstvenim
i stručnim krugovim izvan naše struke te je izabran za prvog
predsjednika Hrvatskog ekološkog društva. Velika i svrsishodna aktivnost
toga mladog društva svjedoči ponovno o posebnim kvalitetama prof. dr.
Đure Rauša.


Česitamo kolegi Đuru Raušu i želimo da postigne još pumo velikih
uspjeha za dobrobit naše struke i neprocjenjivog šumskog blaga naše domovine!


B. Prpić
_-^