DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— Komisija za odlikovanja zadužena
je da ponovno pregleda prihvaćeni iskaz
odlikovanih i ukloniti nastale manje propuste.
ad 3:


— Novi upravni odbor izgleda ovako:
1. prof, dr Branimir Prpić, predsjednik,
2. ing. Edo Kalajdžić, potpredsjednik
I, 3. ing. Ivica Milinović, potpredsjednik
II, 4. dr Nikola Komlenović,
tajnik I, 5. mr. Slavko Matić,
tajnik II, 6. ing. Ivan Delajković, blagajnik,
7. ing. Nada Antonović, 8. ing.
Dragutin Böhm, 9. mr Đuro Kovačić,
10. tehn. Andrija Kusanić, 11. ing. Vi-
Iim Živković (članovi UO). Glavni i odgovorni
urednik Šumarskog lista: prof,
dr B. Prpić.
Nadzorni odbor:


1. ing. Srećko Vanjković, predsjednik
NO, 2. prof, dr Zvonimir Potočić i 3.
ing. Ante Mudrovčić, članovi NO.
— dr B. Prpić, dr N. Komlenović, ing.
I. Delajković i ing. R. Antoljak su osobe
koje je UO ovlastio za punopravno
potpisivanje i raspolaganje novčanim
sredstvima na žiro-računu Saveza. Potpisivanje
vrše po dvojica ovlaštenika.
ad 4:


— 87. redovnoj Skupštini prisustovali
su brojni IT Šumarstva i drvne industrije
(oko 240 IT). Rad skupštine trajao
je puna 4 sata s predahom od 30
min.
Na rad skupštine, koja je održana 16.


XII. 1976. g. u Zagrebu, kritički su se
osvrnuli: Kalajdžić, Vanjković, Prpić, Kovačić,
Delajković i dr. Konstatirano je
slijedeće: Sadržaj rada skupštine bio je
pretrpan, pa se osjećao zamor sudionika.
Skupštinski se forum i brojno prisustvo
IT nisu u dovoljnoj mjeri iskoristili pogotovo
u stručnom dijelu prilikom izlaganja
ing. T. Krnjaka (Kreiranje novog
Zakona o šumama), kao i prilikom izlaganja
ing. S. Galovića (Aktuelna pitanja
u šumarstvu, industriji za preradu
drva i prometu drvnih proizvodima), bez
obzira što su oba referata bila veoma
dobro obrađena i dokumentirana. U potpunosti
je izostala bilo kakova diskusija.
Konstatirano je da je na skupštini bilo
veoma malo šumara i drvara iz redova
predstavnika u političkim tijelima Hrvatske
kao na pr.: ing. P. Baruna (Perušić),
ing. D. Bjelobabe (Bjelovar), ing.
M. Durakovića (Delnice), ing. N. Maravića
(Jasenak), ing. Đ. Mraovića (Novoselec),
ing. J. Stoisavljevića (Gračac) i dr. Na
skupštini nije podnesen izvještaj o radu
terenskih Društava IT šumarstva i drvne
industrije, jer ŠD iz Delnica, Gospića,
Karlovca, Koprivnice, Osijeka, RijekeSiska nisu poslali potrebne podatke i odgovore
postavljene Upitnim listom. Sudionici
su se veoma slabo interesirali za
novija stručna izdanja, koja su bila izložena
na prodaji u predvorju skupštinske
dvorane.
ad 5:


— Na sjednici je u cijelosti ponovno
pročitan — na 87. skupštini prihvaćen
— PLAN RADA Saveza za 1977—1979 g.,
i iznesena su mišljenja i prijedlozi kako
da se priđe realizaciji ovih planova.
— Savez će, realizacijom zacrtanog Plana
rada za 1977 —1979 g., nastojati da
se ovako nastala situacija popravi. U tu
svrhu Savez će u prvom redu razaslati
novi Statut i organizirati održavanje
skupština terenskih društava, dostaviti
im potrebne PRISTUPNICE za upis terenskog
članstva, izraditi članske ISKAZNICE,
započeti akciju oko OPĆEG POPISA
svih IT Šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, zadužiti terenska društva
da obave što svečanije podjelu skupštinskih
odlikovanja povodom jubilarne proslave
za višegodišnji primjeran stručni
i društveni rad radnih organizacija, pojedinaca
i društava. Terenska će društva
obaviti i prodaiu jubilarnih edicija Saveza:
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE,
Zagreb 1976. g., pa SPOMENICE
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE,
Zagreb posvećene jubilarnoj proslavi, prodaju
društvenih značaka, karikatura i crteža
šumara i drvara, predbilježbe za
Godišnje kalendare-rokovnike za 1978. g.
koje će Savez izdati pod konac o. g. i td.


ad 6:


— ing. S. Vanjković, kao delegat našega
Saveza u odboru za proslavu 100.
godišnjice osnivanja SIT-Hrvatske, izvjestio
je UO o zaključcima donesenim na
održanom sastanku Odbora za proslavu:
programu priprema, izvorima financiranja
i si. Proslava bi se održala početkom
1978. g. u vidu tematskog kongresa svih
IT Hrvatske.
Predsjednik UO: prof, dr B. Prpić v. r.
Tajnik: dr N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.