DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 109     <-- 109 -->        PDF

ZAPISNIK


1. sjednice novoizabranog Upravnog odbora
Saveza IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održane 11. 01. 1977. g.
u Šumarskom domu u Zagrebu u 1! li.
Prisutni:
Ing. N. Antonović, ing. D. Böhm, ing.


I.
Delajković, ing. E. Kalajdžić, dr.
N.
Komlenović, ing Đ. Kovačić, tehn.
A. Kusanić, rar S. Matić, ing. I. Milinović,
ing. A. Mudrovčić, dr B. Prpić,
ing. S. Vanjković, ing. V. Živković
i ing. R. Antoljak.
Dnevni red:


1.
Pozdravna riječ predsjednika Saveza
2.
Temeljni zaključci i odluke 87. redovne
skupštine — izvještaj.
3.
Konstituiranje novog Upravnog i Nadzornog
Odbora, kao i primopredaja
dužnosti
4.
Kritički osvrt na održanu 87. redovnu
skupštinu
5.
Plan rada Saveza za 1977—1979 g. —
razmatranje realizacije i mjere za
sprovedbu
6.
Razno
ad 1:


— 1. sjednicu UO otvorio je predsjednik
prof, dr B. Prpić i zaželio prisutnima
Sretnu novu 1977. g. Zahvalio se članovima
dosadašnjeg UO i NO. Saveza na
uspješnom radu u proteklom vremenskom
periodu od 9. VI. 1972. do 16. XII.
1976. g. i njihovom društvenom radu u
trajanju od 4,5 godine, u kojem su periodu
održali 22 sjednice, organizirali brojne
društvene i stručne manifestacije, kao
i jubilarnu proslavu 11. VI. 1976. g. povodom
130. obljetnice osnutka Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva i 100. godišnjice
neprekidnog izlaženja Šumarskog
lista. Iako je prošli UO obavio dosta posla
to još uvijek nije dovoljno i ne
smije se na tome ostati. S još većim
poletom trebamo nastaviti započeti rad,
kako ga je zacrtao naš novi Statut. Naš
daljnji rad i uspjeh zavisi o realizaciji
usvojenog Plana rada za period 1977 —
1979. g., podršci koju će nam pružiti naša
terenska Društva IT šumarstva i
drvne industrije, kao i pomoći koju nam
trebaju pružiti radne organizacije naše
struke.


Intelektualni i radni potencijal postoji
u stručnim redovima i frontu socijalističkih
snaga. Na nama je da razbudimo
svijest i savjest našeg cjelokupnog članstva,
da njegujemo društvenu i stručnu
odanost, kao i shvaćanje o neophodno
potrebnom okupljanju i učlanjivanju svih
IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
u Društva IT i Savez. Svi ovdje nabrojeni
zadaci zacrtani su i u našem Planu
rada, koji će naša terenska Društva
IT proučiti i po njemu postupiti.


Naša je želja da cjelokupno naše članstvo
prihvati da svi skupa trebamo snositi
moralni i materijalni riziko oko izdavanja
Šumarskog lista, kao i ostale izdavačke
djelatnosti, objavljivanja stručnih
knjiga, priručnika, udžbenika, šumarskih
tiskanica i si., jer sve što Savez
radi usmjereno je za struku, njezin prosperitet
i njegovo cjelokupno članstvo.


ad
2:


— Nedavno održana 87. redovna skupština
Saveza (16. XII. 1976. g.) u
cjelosti je prihvatila izvještaje tajnika,
urednika ŠL kao i izvještaj o financ.
poslovanju Saveza u vremenu od 1972 —
1975. g., zatim novi Statut Saveza, Plan
rada za period od 1977—1979 g., Prihvaćen
je prijedlog o odlikovanjima istaknutih
društvenih i stručnih radnika, Šumarskih
društava, i radnih organizacija.
Ukupno je podijeljeno preko 250 odlikovanja.
Konstatirano je da je na UPITNI
LIST koji je Savez razaslao uoči Skupštine
na 18 terenskih društava Hrvatske,
odgovorilo 11 Šum. društava. Od 7
ŠD nije stigao nikakav podatak (Delnice,
Gospić, Karlovac, Koprivnica, Osijek, Rijeka
i Sisak).
— Prihvaćeno je da se u novom Statutu
proširi i razjasni tekst sadašnjeg
naziva Saveza. Tako čl. 1 novog Statuta
glasi: »Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske je dobrovoljna
i jedinstvena stručnodruštvena
organizacija, koja okuplja i udružuje sve
inženjere i tehničare šumarstva, drvne
industrije, kemijske prerade drva i prometa
drvnim proizvodima, kao i druge
stručnjake koji rade na poslovima u šumarstvu
i drvnoj industriji.«