DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1977 str. 108     <-- 108 -->        PDF

NASKORO U PRODAJI!


Šumskoprivredne osnove, osnove gospodarenja i programi za unapređivanje
šuma izrađuju se na temelju odredaba, a prema obrascima
ŠGO —1 do SGO—17, OG—1 do OG —10, OGT—1 i PG—1
(Pravilnik o izradu šumsko privrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma: Narodne Novine br. 13 od 7.


IV. 76).
Iskaz obrazaca SGO 1 do ŠGO 17


ŠGO1 : Iskaz površina šuma i šumskog zemljišta po gospodarskim
jedinicama

2 : Iskaz sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima i
uređajnim razredima
— 3 :
Iskaz površina po uređajnim razredima
— 4 : Tabela— 5 : Drvna— 6 : Osnova— 7 : Osnova— 8 : Osnova


dobnih razreda po vrsta drveća
zaliha po uređajnim razredima


sječa glavnog prihoda
sječa prethodnog prihoda
sječa raznodobnih šuma


(prorede)


— 9 : Ukupni etat po sortimentima
— 10 : Plan šumsko-uzgojnih radova
— 11 :
Plan investicionih ulaganja
— 12 :
Osnova zaštite šuma
— 13 :
Plan izrade i obnova osnova
— 14 :
Financijski plan iskorišćivanja šuma
— 14a:
Ekonomsko-financijska osnova
— 15 :
Evidencija izvršenih sječa

16 : Jednostavna i proširena biološka reprodukcija i zaštita
šuma
— 17 :
Plan i izvršenje obnove
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686