DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 92     <-- 92 -->        PDF

18. Budući da porastom energetskih troškova i smanjenjem zaliha
neobnovljivih sirovina, upotreba drva dobiva sve veću važnost,
preporučuje se


da istraživanja trebaju osigurati tehnološke i ekonomske informacije
o konkurentnom korištenju drva i kore za različite vrste
finalne upotrebe, kao što su proizvodnja građevinskog materijala,
papira te kao izvor kemikalija i goriva.


19. Budući da procesi proizvodnje i radni uvjeti u nekim pogonima za
preradu drva mogu uzrokovati onečišćenja okoline i opasnosti po
zdravlje,
preporučuje se


da se okolina, sigurnost i ergonomski kriteriji trebaju uzeti u
obzir u istraživačkim programima jednako tako kao i ekonomski
i tehnički kriteriji.


INFORMACIJE


20. S obzirom da neprestanim rastom obujma i složenosti i objavljenih
informacija njihova pristupačnost znanstvenim radnicima postaje
sve teža,
preporučuje se


da je neophodno unaprijediti uspostavljanje jedinstvenoga lako
pristupačnog internacionalnoga sistema za pohranjivanje i rešerče
istraživačkih informacija.


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE


21. Budući da institucionalni i organizacijski sistem u okviru kojega
se rukovodi istraživanjima u šumarstvu, ima glavni utjecaj na važnost
i djelotvornost istraživačkih programa,
preporučuje se


a) da to zaslužuje daljnje proučavanje, a posebno proces formu


liranja programa i primjene istraživačkih rezultata;


b) da bi se šumarske istraživačke organizacije trebale tješnje


povezivati s organizacijama, odgovornima za gospodarenje šu


mama i zemljištem, a istraživačke programe treba razvijati tako,


da pomognu rukovodiocima pri povećanju prinosa šuma za čo


vjekovo blagostanje.