DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 91     <-- 91 -->        PDF

13. Budući da neki šumski strojevi mogu uzrokovati štete na stoje
ćim stablima ili na zemljištu, naročito pri radovima na iskorišćivanju,
preporučuje se
da znanstvena istraživanja treba usmjeriti na pronalaženje strojeva
i metoda rada, koji će smanjiti na minimum štete u sastojim,
osigurati zaštitu tla, krajolika i rekreacijskih vrijednosti
te zaštitu prirode.


14. S obzirom da se naveliko primjenjuju sistemi prodaje drva na
panju, gospodarenje šumom može biti narušeno zbog sukoba interesa,
koji nastaju između vlasnika šume i kupaca,
preporučuje se


da proučavanjem administrativnih sistema treba osigurati bolje
usklađivanje potreba gospodarenja šuma i potreba komercijalnoga
iskorišćivanja šuma.


ŠUMSKI PROIZVODI


15. Budući da se odlukama iz gospodarenja šumama i metodama
prerade drva može znatno utjecati na svojstva drva i njegovu upotrebljivost,
preporučuje se


da istraživanjem treba definirati potrebna svojstva drva za različite
svrhe.


16. Budući da pri sječi tropskih šuma propada mnogo neiskorištenog
drva zbog velikog broja i različitost vrsta, zbog nepoznatih ili nepovoljnih
svojstava mnogih vrsta,
preporučuje se


da treba pojačati istraživanja svojstava i poboljšanja korištenja
tropskih vrsta u čistim ili mješovitim sastojinama; težište treba
biti na razvitku metoda za preradu drva s manjim zahtjevima
te s većom upotrebom ručnog rada.


17. Budući da tokom sječe, prerade i korištenja drva veliki dio biomase
otpada ili se ne upotrebljava najdjelotvornije,
preporučuje se


da treba istraživanja više usmjeriti racionalnijoj i ekonomičnijj
upotrebi tog materijala, da se postigne njegovo potpunije iskorištenje.