DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Uostalom — odvajanje dijela dohotka uime izuzetno povoljnih prirodnihuvjeta predlažemo da se zanemar i jer je relativno maleno, nesigurno a
komplicirano.


Znatno veća, sigurnija i jednostavnija odvajanja moguća su uime izuzetno
povoljnih tržišnih a osobito izuzetno povoljnih ostalih uvjeta — koje
ćemo obraditi u slijedećim poglavljima.


II ODVAJANJE DIJELA DOHOTKA
KOJI OVISI 0 IZUZETNO POVOLJNIM TRŽIŠNI M UVJETIMA


U elanu 18 Ustava SFRJ navode se ne samo izuzetno povoljni prirodni
uvjeti o kojima je dosad bilo riječi nego i izuzetno povoljne tržišn e te
ostal e okolnosti.


Zbog toga bi sada željeli prijeći na obradu problematike u vezi s izuzetno
povoljnim tržišnim okolnostima.


a) Ako neko šumsko gospodarstvo proizvodi drvne sortimente odnosno
vrsti drveća koje imaju konjunkturu na tržištu, pa stoga postiže izuzetno
visoke tržišne cijene — kako da se odvoje te razlike dohotka? One se mogu
utvrditi odbijanjem predkonjunkturnih prosječnih cijena od konjunkturnihcijena takvih drvnih sortimenata (vrsta drveća). Tako izračunate razlike nisu
sadržane u ranije navedenim »svim rentama zajedno« (1) ako su potonje
bile izračunate polazeći od predkonjunkturnih cijena, odnosno sadržane su
u ranije navedenim «svim rentama zajedno« ako su potonje bile izračunate
polazeći od konjunkturnih cijena.


b) Ako pak neko šumsko gospodarstvo ima izuzetan geografski položajjer se nalazi blizu državne granice (rprelko koje eksportira šumske proizvode
u zemlju koja je njima deficitna) ili blizu plovnih rijeka ili mora (kojima
znatno jeftinije, dakle uz povoljnije prodajne cijene, eksportira šumske proizvode
u zemlje koje su njima deficitne) ono i time ostvaruje stanoviti
izuzetni položaj na tržištu. Kako da se odvoje te razlike dohotka? Pri prodaji
po tržišnim cijenama fco državna granica ili fco utovareno u riječni
ili morski brod a sve po izuzetno višim cijenama od onih prosječnih kod
drugih željezničkih ili brodskih stanica šumskih gospodarstava te razlike
se utvrđuju također kao razlike postignutih prodajnih cijena; a pri manjim
troškovima dotura do navedenih mjesta prodaje kao razlike troškova dotura
do tih prodajnih mjesta (npr. do granice željeznicom). Potonje razlike
imaju u stanovitoj mjeri karakter i diferencijalnih šumskih renti položaja
(i ove su rezultat ograničenosti zemljišta) ali tu se radi o izuzetnom položaju
najbližeg mjesta prodaje prema zemlji-ikupcu. Taj nije karaktera ni
prirodnih uvjeta, ni ulaganja u prometnice, ni razvitka javnih prometnica
društva već političke teritorijalne podjele (država). Tako izračunate razlike
mogu također biti već sadržane u ranije navedenim »svim rentama zajedno
« (1) ili ih treba dodati potonjima — analogno već navedenom.


Vozarinski regres troškova prijevoza kamionom ili jugoslavenskom željeznicom
do navedenih prodajnih mjesta pri eksportu može država za neke
sortimente odobriti potpuno ili djelomično (9), čime planski stimulira eks