DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 89     <-- 89 -->        PDF

4. S ozbirom da su neki šumski predjeli pretjeranom eksploatacijom
svedeni na bezvrijednu šikaru ili panjaču, a ipak bi se mogli pretvoriti
u poljoprivredno zemljište ili proizvodne šume,
preporučuje se


da treba intenzivirati razvitak šumsko-uzgojne tehnike za konverzije,
regeneraciju i obogaćivanje takvih predjela.


5. Budući da pošumljivanje goleti, nešumskog zemljišta i napuštenoga
poljoprivrednog zemljišta može mnogo pridonijeti povećanju drvne
proizvodnje te da je razvijena suvremena šumsko-uzgojna tehnika za
pošumljivanje naročito u umjerenim oblastima,
preporučuje se


da daljnja znanstvena istraživanja u tropskim krajevima trebaju
razviti odgovarajuće šumsko-uzgojne i radne tehnike za pošumljivanje.


OPLEMENJIVANJE I ZAŠTITA DRVEĆA


6. S obzirom da je oplemenjivanje drveća važno za povećanje prirasta
i zdravstvenog stanja šuma mnogo je postignuto istraživanjem provenijencija,
selekcijom i hibridizacijom naročito u umjerenim oblastima,
u tropskim i subtropskim oblastima do sada je istraživanje bilo usmjereno
na eukaliptuse, borove, tik te nekoliko drugih vrsta listača,
preporučuje se


da su potrebni povećani napori za osiguranje međunarodne suradnje
u stvaranju visoko prinosnih vrsta, otpornih na bolesti.


7. S obzirom da je sve veća upotreba sadnog materijala iz poznatih
provenijencija garancija za identitet svakog dijela sjemena ili sadnica
— s druge strane to znači sistem kontrole i ovjeravanja porijekla
— postupci kao što je onaj OECD za kontroliranje kretanja šumskog
reprodukcionog materijala neophodni su za proizvodnju najboljega
mogućeg sadnog materijala za šume budućnosti,
preporučuje se


da sve zemlje treba potaknuti, da podrže takve sporazume za
promet šumskoga reprodukcijskog materijala.


8. Budući da šume mogu biti podvrgnute različitim oblicima dugotrajnog
ili kratkotrajnog oštećenja, uzrokovanoga čovjekovim aktivnostima
kao i prirodnim uzrocima,