DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 88     <-- 88 -->        PDF

preporučuje se


a) da se aktivira velika mogućnost povećanja proizvonje drva
proširivanjem plantažnog šumarstva, smanjenjem otpadaka, djelotvornijim
korišćenjem raspoložive biomase, povećanjem proizvodnosti
rada i sistematskijim gospodarenjem postojećim šumskim
sastojinama;


b) da organizirani znanstveno-istraživački programi i primjena
istraživačkih dostignuća mogu znatno pridonijeti povećanju šumskih
fondova i njihovu korištenju te udovoljenju sve većih zahtjeva
na šume radi drva i drvnih proizvoda;


c) da u budućim znanstvenim istraživanjima treba posvetiti posebnu
pažnju zemljama u razvoju; IUFRO bi trebao uključiti u
svoje programe proučavanje problema zemalja u razvoju uz sudjelovanje
znanstvenika iz tih zemalja.


POLITIKA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA


2. Budući da se politika i gospodarenje moraju zasnivati na subjektivnom
ocjenjivanju društvenih koristi, osnovno je da šumarstvo bude
uključeno u plansko korištenje zemljišta, te da su zbog toga potrebni
objektivni kriteriji za procjenu odnosnih vrijednosti,
preporučuje se


a) da su kao pomoć pri izboru ispravne šumarske i drvno-industrijske
politike i prakse potrebna znanstvena istraživanja za
procjenjivanje stvarnoga i mogućeg doprinosa društvu od strane
šumarstva i drvne industrije;


b) da su objektivni kriteriji bitni za donošenje pouzdanih odluka,
pa je stoga potrebno više istraživati kriterije i sisteme klasifikacije
zemljišta za šumarstvo i druge namjene obuhvaćajući
sve aspekte, fizičke, ekonomske i društvene.


ŠUMSKI FONDOVI


3. S ozbirom na permanentni rast potreba za drvom i odvajanje šumskog
zemljišta za proizvodnju hrane i druge potrebe, prvenstveno
treba u budućnosti povećati proizvodnju drva na smanjenoj šumskoj
površini,
preporučuje se


a) da znanstvena istraživanja budu usmjerena promicanju toč


nijih procjena i pokazatelja svjetskih šumskih zaliha, njihovih


pristupačnosti i mogućnosti za podmirenje ljudskih potreba;


b) da je potrebno opsežno svjetsko proučavanje šumskih zem


ljišta i ekosistema za osiguranje informacija o njihovim pro


izvodnim kapacitetima pri različitim metodama iskorišćivanja i


gospodarenja.