DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 86     <-- 86 -->        PDF

su naslovi referata, imena autora i njihove adrese. Te referate umnožili
su i dostavili organizatorima Kongresa sami delegati, a na osnovi detaljnih
uputa Sekretarijata Kongresa. Među istaknutim gostima Kongresa bio je
norveški istraživač drThor Heyerdahl, poznat u svijetu po svojim
ekspedicijama Kon-tiki i Ra. On je učesnicima Kongresa održao interesantno
predavanje pod naslovom »čovjek i šuma — Vremenske perspektive«.


U Oslu je istodobno zasijedao Međunarodni savjet IUFRO, kojim je
rukovodio predsjednik IUFRO dr I va r Samset , profesor Norveškog
instituta za šumarska istraživanja. Savjet sačinjavaju po jedan delegat iz
svake zemlje članice IUFRO. Delegat Jugoslavije u tom Savjetu je dr
Marija n Brežnjak , profesor Šumarskog fakulteta iz Zagreba. Na
prijedlog Međunarodnog savjeta i Izvršnog odbora IUFRO, Kongres je
donio više značajnih od luka i preporuka. Među tim odlukama i
preporukama bile su i slijedeće:


— Za predsjednika IUFRO u mandatnom razdoblju od 1977. do 1981.
godine izabran je prof, dr Walte r Lies e iz Savezne Republike Njemačke.
Za potpredsjednik IUFRO izabran je profesor T a i s i t i r o o
S a t o o iz Japana.
— Za isto mandatno razdoblje izabran je novi Izvršni odbor IUFRO
i koordinatori svih 6 sekcija IUFRO. Za koordinatora 1. sekcije izabran je
dr Duša n Mlinšek , profesor Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Izvršni
odbor sačinjavaju novi predsjednik i potpredsjednik IUFRO, dosadašnji
predsjednik IUFRO, koordinatori svih sekcija, stalni tajnik Sekretarijata
IUFRO i 11 izabranih članova.
— Prihvaćeni su amandmani na Statut IUFRO koji se odnose na izmjenu
organizacione strukture i financiranje Svjetskog saveza (IUFRO).
— Dodijeljeno je pet nagrada IUFRO istaknutim mladim znanstvenim
radnicima iz oblasti šumarstva i prerade drva.
— Odlučeno je da se XVII svjetski kongres IUFRO održi u Tokiju 1981.
godine.
— Prihvaćene su kongresne preporuke, koje su objavljene na svim
službenim jezicima IUFRO. Prijevod tih preporuka donosimo u cijelosti.
Na završnim sjednicama kongresnih grupa izabrani su novi rukovodioci
znanstvenih grupa IUFRO za razdoblje između XVI i XVII kongresa.
Za rukovodioca znanstvene grupe »Problemi pošumljivanja u aridnim i
subaridnim područjima« izabran je dr Šime Meštrović, a za rukovodioca
znanstvene grupe »Monografije o vrstama drveća« izabran je prof, dr
Mirko Vidaković, obadvojica sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Za vrijeme rada Kongresa organizirano je više kratkotrajnih stručnih
ekskurzija u Oslu i po njegovoj bližoj okolici. Po završetku zasijedanja
Kongresa u Oslu, organizirano je 14 znanstvenih ekskurzija po Norveškoj
u razdoblju od 27. VI do 2. VII 1976. godine. Na svim tim ekskurzijama
prikazana su dostignuća znanosti i prakse šumarstva i prerade drva Norveške.


Opći je dojam da je XVI svjetski kongres bio dobro organiziran, svestran
i sadržajan. Putem mnogobrojnih susreta, upoznavanja i razmjene
mišljenja, omogućeno je znanstvenicima iz cijelog svijeta da ostvare gesloKongresa »Dati znanje — dobiti znanje«. To je bio vrlo koristan doprinos
šumarske znanosti unapređenju šumarstva u cilju zadovoljenja rastućih
potreba čovječanstva za šumom i šumskim dobrima.


526