DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 84     <-- 84 -->        PDF

problematiku. U prisutnosti Njegova Visočanstva Princa nasljednika H aralda
, delegata i gostiju, predsjednik Vlade Norveške gospodin Od va r
Nordl i otvorio je Kongres u Oslu i pri tom održao pozdravni govor.


Tema Kongresa bila je »šumarstvo u svijetu ograničenih izvora«. U
raspravi o toj temi obuhvaćena je cjelokupna problematika šumarstva i
prerade drva. Rasprave su se vodile po sekcijama i kongresnim grupama.
Na Kongresu je radilo slijedećih 6 sekcija:


1. SEKCIJA —
Šumski okoliš i uzgajanje šuma
Ta sekcija je obuhvatila proučavanje šumskih ekosistema uključujući
biogeocenoze; istraživanje i klasifikaciju šumskih staništa uključujući odnose
tla i vode; gospodarenje tlom i vodom uključujući djelovanje šuma,
šumsku hidrologiju, smirivanje bujica i odronjavanje; osnivanje i njegu
sastojina uključujući gnojidbu; uzgajanje šuma u tropima; uređivanje lovišta
uključujući odnose sa uzgajanjem šuma; preventivu protiv šumskih požara,
kontrolu i upotrebu vatre kao uzgojnog sredstva.


2. SEKCIJA —
šumske kulture i zaštita šuma
Sekcija je obuhvatila šumsku botaniku uključujući fiziologiju, sistematiku
i dendrologiju; genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća; proučavanje
i pokuse provenijencija; šumarsku patologiju; šumarsku entomologiju;
zaštitu šuma od divljači.


3. SEKCIJA —
Šumske operacije i tehnika
Ta sekcija je obuhvatila inženjering u šumarstvu uključujući zgradarstvo,
građevinske konstrukcije i strojeve te metode rada u svim djelatnostima;
ergonomiju; operativno planiranje i kontrolu; studij rada; plaćanje
i proizvodnost rada.


4.
SEKCIJA — Planiranje, ekonomika, prirast i prinos,
gospodarenje i šumarska politika
U toj sekciji razmatrali su se inventarizacija šuma (sakupljanje i analiza
podataka o šumskom fondu) kao osnove za planiranje i razvojnu politiku;
proučavanje prirasta i prinosa (uključujući dendrometriju); ekonomika
šumskog poduzeća (uključujući metodologiju planiranja, administrativno
upravljanje, ekonomske analize i kontrolu); makroekonomika (nacionalna
i svjetska); šumarska politika (Uključujući ulogu organizacija u razvojnoj
politici).


5. — SEKCIJA
— Šumski proizvodi
Ta sekcija obuhvatila je fundamentalna istraživanja prirode drva te
drugih šumskih proizvoda i koristi uključujući njihove mikroskopske i makroskopske
aspekte; aspekte njihovih tehnoloških svojstava i upotrebe; njihove
zaštite na skladištu i pri upotrebi; njihovu fiziku, sušenje, preradu i
sposobnost za upotrebu.