DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 81     <-- 81 -->        PDF

NOVA TEHNOLOGIJA NA IZGRADNJI ŠUMSKIH CESTA


Primjenom nove tehnologije i tehničkih sredstava u građevinarstvu je
vrlo intenzivno a cilj je smanjenje troškova i vremena gradnje. U investicijama
u šumarstvu glavnu stavku čine radovi na izgradnji šumskih cesta
i vlaka. Tehnologija izgradnja šumskih cesta s mehanizacijom primjenjivana
unatrag osam godina gotovo se nije promjenila. Rezultat toga su
relativno visoki troškovi izgradnje šumskih cesta, pa se sada oni kreću
na terenima Gorskog Kotara u prosjeku 550.000 din po km. Svakako da
u toj tehnologiji čine veliku stavku osobni dohoci a s tim i režije za desetak
radnika koliko ih broji jedna ekipa opremljena s buldožerom, kompresorom
i 2 — 3 pištolja. Rješavajući tu problematiku, i primjenjujući tehnička
sredstva koja danas koristi građevinska operativa u šumskom Gospodarstvu
Vrbovsko, primjenjena su ta savremena tehnička sredstva i nova
tehnologija na izgradnji šumske ceste u šumi Miletka.


Samohodni lafet Atlas — copco u radu 1976. god.
na cesti u šumi Miletka.


Trasa ceste prolazi djelomično u zasjeku a djelomično kroz teren ispresjecan
vrtačama. Tko je plitko s blokovima kamena vapnenca koji izbija
na površinu. Na trasi ceste duljine 2.900 m kubatura odkopa iznosi 4.500 ms.


Ekipu su sačinjavali 4 radnika: miner, buldozerista i 2 bušača. Tehnička
sredstva su se sastojala od buldožera Caterpilar D7 snage 240 KS,
kompresora kapaciteta 20 ms zraka u minuti te samohodnom garniturom
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 82     <-- 82 -->        PDF

za bušenje Atlas-Copco na gusjenicama, s 2 hidraulična lafeta a na svakom
po jedan pištolj koji pokreće svrdlo promjera 38 mm i brzinom bušenja
1,6 m u min. Garnituru za bušenje kompresor opskrbljuje zrakom kroz
gumeno crijevo duljine 150 m, a njime se ujedno pokreću i zračni motori
za pogon lafeta kao i pištolji.


Za razliku od dosadašnje tehnologije, kada se najprije izvršilo bušenje
i miniranje a zatim s buldožerom odgurao s trase materijal, sada se najprije
snažnim buldožerom gurao sav pokretni materijal osim čvrste žive
stijene. Nakon toga su, garnituru za bušenje, koja je vrlo mobilna i može
se kretati po bespuću, bušeno tvrdo stijenje i minirano.


Izgradnja donjeg stroja ove ceste obavljena je za 30 radnih dana. U
to vrijeme zbog obilnih kiša (141 m vodenog taloga) bio je znatno otežan
rad. Na miniranju utrošeno je 3.200 kg eksploziva. Dobavna cijena svih
sredstava iznosi 4,800.000 Din. Iz ovih pokazatelja može se vidjeti da je na
ovaj način utrošeno znatno manje eksploziva, a po jednom radniku izgrađeno
je 20 m donjeg stroja ceste dnevno. Ovom tehnologijom postiže
se veliki stupanj korištenja buldožera, za razliku od dosadašnje. Osim toga
s garniturom za bušenje postižu se veliki učinci na vađenju kamena za
gornji stroj ceste.


Ova velika ulaganja u skupe strojeve iziskuju vrl o dobr u orga nizaciju
rada i službu održavanja što je prvi uvjet rentabilnosti
takvog ulaganja.


Ing. Tomislav Heski