DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 76     <-- 76 -->        PDF

IZ PRAKSE ZA PRAKSU


GRAFIČKI PRIKAZ TARIFA ZA HRAST LUŽNJAK, HRAST KITNJAK,
BUKVU I OBIČNI GRAB


(Masa krupnog drva)


šumarski institut — Jastrebarsko objavio je u 1975. godini vrlo vrijedan
i praksi toliko potreban rad: »Drvno gromadne tablice«. Za uređivače
su posebno interesantne jednoulazne tablice drvnih masa — tarife.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 77     <-- 77 -->        PDF

, ! : i . 1


i J... .:. ..J


! ! : : --...;_


.... j. . .: .


;


´ .._.. i


:


--


!-":
1- ; " ...... ; -i i´ -1 » i


T.:.;....
..:.. .... \;p . I ....´ :j:--;-i


"I -tllj-f: :, ..... ....;.. -"%. i ´+"


::: ; 1-" !


4-
4-
:


:

-.


.... 4.--t-i .;.-:4y : .1 -i-"´ j´


fJ .,„: :1:
::-,;t,. I-rr ...... -..;.. T" "I´ .,. -:
´:i


i i


;


J :´ ;,.. .). jj.. i ; -,.


T : ´.7 T >
-
""


** Vj> r


_ -X _


\ v;
..,;.:. .=.;.., .;!.;.: ^ .;--
>


"


4 /

I
..!:. "j* -J L^^r^rr´ p< i-^» .....


:


L :´l jt-fti


-


-


;´ " ´ -i 4 35 r-fl| -: ´ ´
.-.L..


-i:


!,_ L. -i. -::,. / "^^i^^u^C^


h *. ,,: ...j...


/^ ^ <-*


..-~ .. i....


-i" :<3syyLL/.
--.J. ^ pj^, .:..:.. ..i ....:. __^jr-~^~-v, r ;. i:


i:. s^Q^


-´ i-31 ;.


v fll t
´


><5-i


....


´ ^O ^ <^tfe


;. i.


-K$> :
-r-"T´


!


: i´ jar. ..... J ..* .
.... ~r* . . !


r i ; 1 : ! !


^ ^L -1
!i r-:
:. ....;... V -´ ! ´ !" ; ´ ´ "{ 1 ´: i !";´ .;.;. ,.. "i


.´:(


.. ... ; i ;I´-...i ";´ 1 ;
.... 1 .:..


-:
:;


i ´ ! A ´..:., i ; .;"


; ´ ´: :
i
1-i f
.:.. -: . .:.|. -. . i1


t


1 ; i ! .--, .!. ~; i ^,


? .. tf 7.... j.; /p : |w i .


; * ;´


,.. --: i / H, : ,

´
.;.. 1 [
. L ´I´ j . j V.. ,. ;


..;..


´ i i


.:, I G6/Č/J/ fffffi . (\Spfreaec).


´.!
.,.... .... ..-.. ..;.. :;:.. r


-i :


:
!-..;.. i : : ´;.-..:;.. .,; 1 ; f H ; j i . ;


-.´


:.,.. 4-...;. + -N ! __|_j.
´
., 1 .:


4. i
Da bi se za svaku pojedinu sastojinu odredio tarifni niz za željenu
vrstu, potrebno je s izmjerenim podacima (prsni promjer i visina) prvo
odrediti drvnu masu pomoću odgovarajućih dvoulaznih drvno-gromadnih
tablica. Tek se sa tako dobivenom masom i pripadajućim prsnim promjerom
može odrediti tarifni niz.


Taj je postupak dosta spor, pogotovo kada se radi o određivanju vrlo
velikog broja podataka prilikom izrade osnove gospodarenja. Da bi se
taj rad ubrzao, u Službi za uređivanje šuma u Vinkovcima su na osnovu
objavljenih tabličnih podataka nacrtane krivulje tarifnih nizova. One omogućavaju
neposredno određivanje tarifnog niza, direktno se služeći prsnim
promjerom i visinom stabla kao ulazima.


Krivulje su nacrtane za hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukvu i obični
graib, i to za masu krupnog drva (od 7 cm debljine). Bez poteškoća je
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 78     <-- 78 -->        PDF

moguće nacrtati krivulje tarifnih nizova na osnovu objavljenih tablicaza ostale vrste drveća, a može se uzeti u obzir i masa s granama od 3 cm
debljine. No momentalne su potrebe uvjetovale izradu krivulja za krupno
drvo, jer je i elektronski računar, na kome se taksacijski podaci sve češće
obrađuju, također programiran za rad s upravo tim tarifama.


Postupak za izradu krivulja bio je slijedeći:


Za svaki je debljinski stepen (uzete su tarife s njemačkim debljinskim
stepenima, a stepen od 12,5 cm uzet je kao prvi) određena »granična masa«
između dva susjedna niza. Ona je uzeta kao obična arimetička sredina između
dva podatka. Za tako dobivenu masu u dvoulaznim je tablicama nađena
najbliža viša i niža masa, s pripadajućim visinama. »Granična visina« se
računa iz odnosa »granične mase« prema višoj i nižoj, koji se primjenjuje
i za odnose visina.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i 10 20 50 . . ItO SO . SO t. 70 SO d(PI?)


..:´_..; ..´_ ´" ´ ...; Mrcrst kifo/ot (Sp´rancc)..../^— .


Navodimo ovdje jedan (već pojednostavljen) primjer interpolacije:
U tarifama za hrast lužnjak (tarife za krupno drvo) u debljinskom


stepenu 12,5 cm nalazimo slijedeće mase:
Niz br. 2 — 0,051 m»
Niz br. 3 0,055 m«


»Granična masa« između nizova 2 i 3 je aritmetička sredina:


(0,051 + 0,055) : 2 = 0,053 m´


U odgovarajućim dvoulaznim tablicama nalazimo u istom debljinskom
stepenu:


niža masa 0,050 m» visina 8 m
viša masa 0,056 m´ visina 9 m
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Podatak za računanje »granične visine« dobivamo po formuli:


Granična masa — niža masa 0,053 — 0,050 0,003
= = = 0,5
Viša masa — niža masa 0,056 — 0,050 0,006


Dobiveni podatak od 0,5 (m) dodajemo nižoj visini od 8 m, što daje
»graničnu visinu« od 8,5 m između tarifnog niza 2 i 3 u debljinskom stepenu
12,5 cm.


Na taj se način računaju »granične visine« za sve debljinske stepene
i tarifne nizove. Njihovim nanošenjem u koordinatni sustav prikladno odabranih
jedinica i međusobnim spajanjem — dobivamo snop krivulja, koje
sada možemo koristiti za vrlo brzo određivanje tarife.


Iako računanje izgleda složeno i dugotrajno, njegovo izvođenje pomoću
čak i džepnog elektronskog računara s memorijom ide relativno brzo.


Vidljivo je, da su krivulje za najviše i najniže tarifne «nizove nepotpune
(osim za hrast kitnjak); to je nastalo zbog nedostatka podataka i u samim
tablicama.


Krivulje za obični grab u nižim debljinskim stepenima pokazuju stanovitu
infleksiju. Bez obzira na razloge takovom obliku, one odgovaraju
numeričkim podacima iz tablica i omogućavaju njihovu normalnu upotrebu.


Nikola Segedi, dipt ini. šum.


Služba za uređivanje šuma, Vinkovci


. . . Pred nama je nova era šumarstva čijim zahtjevima se podređuju
sve šumarske i drvno-industrijske discipline. Prema novim saznanjima, potrebnija
nam je šuma nego drvo.


Ova edicija izdaje se u razdoblju velikih prekretnica naših struka, otvaraju
se novi vidici, a zadaci su struke da izabere pravi put. šumski ekosistemi
su veoma komplicirani mehanizmi koje još dovoljno ne poznajemo.
Potrebno je da ih sve intenzivnije izučavamo. Tehničke discipline moramo
prilagoditi biologiji, jer u obratnom slučaju činimo pogreške koje se ispravljaju
stotinu i više godina, ako je to uopće moguće.


(Prof. Dr B. Prpić u Predgovoru »Povijesti šumarstva Hrvatske...«,
Zagreb, 1976., str. 5)