DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ODVAJANJE DIJELA DOHOTKA
KOJI OVISI O IZUZETNO POVOLJNIM PRIRODNIM, TRŽIŠNIM
I OSTALIM UVJETIMA — U ŠUMARSTVU*


B. KRALJIĆ
SAŽETAK. Ustav SFRJ, u cl. 18, utvrđuje i mogućnost rente
tj. prihoda koji su rezultat ne samo rada nego i posebno povoljnih
uvjeta privređivanja. Autor, prof, dr B. Kraljić, u ovom radu
analizira eventualne takove uvjete (prirodne, tržišne i dr.) u šumskom
gospodarstvu i dolazi do zaključka da utvrđivanje iznosa
rente nije nimalo jednostavno, a osobito kada se uzmu u obzir
»goleme posredne koristi od šuma i šumarstva koje dobija društvo
... potpuno besplatno«.


I. PRAGRAMATIČNO ODVAJANJE DIJELA ŠUMSKE RENTE
KOJI OVISI O IZUZETNO POVOLJNIM PRIRODNI M UVJETIMA
U svojem prethodnom radu (1) objasnili smo kako se diferencijalnašumska renta plodnosti I u proizvodnji drva na panju teorijski može odvojiti
kalkulacijom uz pretpostaku trajnog ali konzervativnog gospodarenjašumama. Ono se sastoji uglavnom od čuvanja i upravljanja, tj. ne obuhvaća
izrazita dodatna ulaganja u biološku reprodukciju drva (šumskokulturne radove),
pa stoga od razmjerno malenog drvnog prirasta (nastalog u proizvodnji
drva na panju uglavnom zbog korisnog besplatnog utjecaja šumskogospodarski
racionalnog iiskorišćivanja šuma). Takvu je kalkulaciju teško
izvesti jer je nepoznato s kolikim se drvnim prirastom treba računati pri
raznim bonitetima staništa.


* Ovaj rad predstavlja nastavak našeg rada objavljenog u Šumarskom listu,
7—10, 1975, str. 244—254.
Ta obadva rada obrađena su na traženje Predsjedništva CK SKJ Komisije za
društveno-ekonomske odnose, razvoj privrednog sistema i dugoročnu ekonomsku
politiku i predata joj na korištenje 04. 12. 1975. odnosno 31. 05. 1976.


Ovaj rad, u obliku njegova sažetka proširenog kratkim Uvodom, prikazali
smo pod naslovom »PROBLEMATIKA ŠUMSKIH RENTI S GLEDIŠTA STIMULATIVNIH
OSOBNIH DOHODAKA I ODREDABA USTAVA JUGOSLAVIJE«, i to:


09. 06. 1976. Institutu za šumarska istraživanja u Varšavi, uz obilnu diskusiju
24. 06. 1976. odjelu IV, grupi 6 (Šumarska politika) XVI IUFRO svjetskog
kongresa u Oslu (Die Problematik der Waldrenten vom Standpunkt der stimulativen
Personaleinkommen und der Verfassungsbestimmungen Jugoslawiens).