DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 67     <-- 67 -->        PDF

KOREKCIJA GRANICE IZMEĐU OBLASTI JEDNODOBNIH
I PREBORNIH ŠUMA


Razdioba šuma na šumsko gospodarske oblasti, područja i gospodarske
jedinice, koju je 1957. godine izvršio ing. Smilaj i danas je baza prostornog
uređenja šuma u Hrvatskoj. Po toj razdiobi šume SRH-e podijeljene su
u 3 oblasti i to:


A. Oblast jednodobnih šuma,
B. Oblast prebornih šuma i
C. Oblast primorskih šuma
Utvrđena granica između oblasti jednodobnih i prebornih šuma poslužila
je uređivačima šuma u prebornoj oblasti, gotovo doslovno, da pri sastavu
osnova gospodarenja propišu preborno gospodarenje bez obzira i na
izrazitu prisutnost jednodobnih bukovih sastojina u oblasti prebornih
šuma.


Tekuće, kao i uskoro nastupajuće, revizije osnova gospodarenja za brdske
šume bukve (Fagetum croaticum montanum Ht.) na području Šumskog
gospodarstva Ogulin i Vrbovsko povod su ovom napisu.


Naime, na području pomenutih šumskih gospodarstava od autoceste
Zagreb—Rijeka kod mjesta Nadvučnik u pravcu sjever-istok ispod (lijevo)
Ogulina, Josipdola, Plaški, Plavca Draga-Močila prostire se uzdužno pojas
brdske šume bukve svrstan u oblast prebornih šuma, tada razdijeljen na
slijedeća Šumsko gospodarska područja i gospodarske jedinice:


1. šumsko gospodarsko područje Velika Kapela
a) gospodarska jedinica Bukovača — Veliki Vrh (2.703,89 ha)


b) „ „ Krpelj (3.603.36 ha)


2. Šumsko gospodarsko područje Mala Kapela
a) gospodarska jedinica Babina gora — Brezovica (2.495,18 ha)


b) „ „ Hum (2.886,94 ha)


c) „ „ Kneja (1.998,61 ha)


U prošlosti (prije rata) ove šume pripadale su uglavnom Ogulinskoj
Imovnoj općini i u njima se gospodarilo preborno, točnije s neurednim
prebornim sječama.. I u poratnom razdoblju zadržano je preborno gospodarenje,
koje se u posljednjem desetljeću modificira u pravcu oplodnih
sječa.