DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Na nivou regije u Splitu treba osnovati Radnu zajednicu za
Dalmatinsko šumsko područje. Ova radna zajednica formirala
bi samo sredstva za svoje osobne dohotke i za svoju zajedničku potrošnju
s kojima bi samostalno mogla raspolagati, drugih sredstava ne bi formirala.
Plan rada Zajednice utvrđivao bi se u dogovoru s radnim organizacijama
u užim područjima i na osnovu njihovih potreba. Opravdanost
postojanja radne zajednice je u rješavanju niza pitanja kojima se radne
organizacije nisu mogle baviti, jer nisu bile niti kadrovski opremljene niti
materijalno osigurane. Radna Zajednica bi trebala biti posrednik između
radnih organizacija u užim područjima, društveno političkih zajednica (Republika,
Zajednica općina) i SlZ-ova (republički, regionalni i općinski) i na
taj način što bi inicirala jedinstvenu politiku i stručno vodila izradu programa
koji bi se predočavali društveno političkim zajednicama i SIZ-ovima.


Predlaže se slijedeća sistematizacija radnih mjesta u radnoj zajednici
Dalmatinskog šumskog područja: Rukovodilac (šumarski stručnjak), pravnik,
ekonomista, šumarski stručnjak za razvoj, administrator. Suvišno je
isticati da u ovako brojčano maloj radnoj zajednici mogu postići dobre
rezultate samo dobri stručnjaci i savjesni radnici pa bi o tome trebalo voditi
računa prilikom izbora kadrova i njihovog nagrađivanja. Predlažemo
da se radna zajednica finansira primjenom stope na investiciona ulaganja
iz sredstava koja će se dobiti od Republike i Republičkog SlZ-a. Svako
daljnje širenje službe u radnoj zajednici išlo bi samoupravnim sporazumijevanjem
svih radnih organizacija u užim područjima.


U okviru Dalmatinskog šumskog područja trebalo bi izvršiti podjelu
rada, a to znači da bi trebalo utvrditi nosioce razvoja za pojedine djelatnosti:
jedno uže područje bi bilo nosioc razvoja rasadničke proizvodnje,
drugo nosioc razvoja protupožarne zaštite šuma, treće nosioc razvoja transportnih
sredstava i mehanizacije u šumarstvu, četvrto nosioc razvoja turizma
u šumarstvu i tomu slično. Smatramo da bi umjesto nekad zamišljenih
glomaznih specijaliziranih službi na nivou regije na ovaj način sredstva i
stručnjake približili neposrednije procesu rada što bi pored ostaloga imalo
prednosti i ubržem razvijanju radnih organizacija u užim područjima.


Miloš PRIJIĆ, dipl ing. šum.