DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 63     <-- 63 -->        PDF

zajedničko uže područje. Smatramo da je neophodno da Dalmatinsko
šumsko područje i uža područja trebaju osnivati društvenim dogovorom:
Izvršno vijeće Sabora SRH, Privredna komora Hrvatske, Sindikat radnika
šumarstva i prerade drva Hrvatske i Poslovna zajednica šumarstva, prerade
drva i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb. Prijedlog da učesnici
u dogovoru budu Zajednica općina Split, Osnovna privredna komora
Split, Međupćinsko vijeće sindikata u Splitu, Skupštine općina i šumarske
radne organizacije Dalmacije, u stvari znači izdvajanje Dalmatinskog
šumskog područja iz režima gospodarenja šumskoprivrednim područjima
i svodi se na gospodarenje šumama izvan šumsko privrednog područja,
gdje će jačati utjecaj užih područja i utjecaj općina, a smanjivati se broj
dodirnih točaka — zajedničkih interesa, a u ovom slučaju Republika bi
se riješila brige da financira Dalmatinsko šumsko područje. Pravna zaštita
obzirom na izdvajanje šuma i šumskih zemljiša iz šumsikog područja bi
oslabila, jer bi suglasnost na izdvajanje davala Zajednica općina Split, a
to je isto što i općina. Ovo u krajnjem znači i zapostavljanje općekorisnih
funkcija šuma Dalmatinskog šumskog područja, premda je poznato da one
nisu manje od istih funkcija šuma u unutrašnjosti naše republike.


Smatramo da je neophodno da se Društvenim dogovorom na nivou
Republike utvrdi što je to prosta reprodukcija Dalmatinskog šumskog područja
(minimum radnji i mjera), a to bi onemogućavalo konzervativna shvaćanja
o šumarstvu na kršu, koja ponakada graniče s uvjerenjem da su sve
aktivnosti šumarskih organizacija na kršu nepotrebne i suvišne te da su
i najvredniji radnici paraziti. Navedeni normativ o prostornoj reprodukciji
u dalmatinskom šumskom području iza kojega bi stajao autoritet Izvršnog
vijeća SRH, Republičkog sindikata i šumarske struke znatno bi pridonio
poboljšanju položaja šumarstva na kršu.


FINANCIRANJE DALMATINSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA


Najprije treba obavezati radne organizacije da u okviru užih područja
savjesno gospodare postojećim privrednim šumama koristeći njihove glavne
proizvode te da na čitavom užem području koriste sporedne proizvode
svih šuma i šumskog zemljišta, poduzimajući sve mjere s ciljem da se
postigne maksimalno prihodovanje; u tu svrhu treba se orijentirati i na
aktivnosti koje nisu klasično šumarstvo, a koje u datom momentu mogu
poboljšati finansijski položaj radnika zaposlenih u šumarstvu na kršu (turizam,
hortikulturni radovi i slično).


Na ova sredstva, koja se ostvare gospodarenjem šumama u svakom
užem području treba dodati sredstva općine toga područja i općinskog
SlZ-a za šumarstvo, nastojeći da se na užem području osiguraju sredstva
za prostu reprodukciju (»minimum radnji i mjera«). Razvijenije općine bi
daleko lakše mogle osigurati prostu reprodukciju na svom području i tamo
gdje su mogućnosti prihodovanja od gospodarenja šumama i šumskim zemljištima
manje, dok bi osiguranje sredstava za prostu reprodukciju u užim
područjima nerazvijenih općina bilo znatno teže. Pretpostavlja se, naime,
da jedan dio užih područja iz prihoda od gospodarenja šumama na svom
užem području i prihoda općine i općinskog SlZ-a za šumarstvo na tom
području ne bi mogao osigurati sredstva za prostu reprodukciju svoga