DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 62     <-- 62 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


DALMATINSKO ŠUMSKO PODRUČJE


Krajem prosinca (24.) 1975. god. u prostorijama Zajednice općina Split
održan je sastanaik predstavnika šumsko-gospodarskih radnih organizacija
s područja Dalmacije, Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo, Zajednica općina Split. Međuopćinske konferencije
SSRNH za Dalmaciju i Privredne komore za Dalmaciju na kojem
je razmatran položaj šumarstva u Dalmaciji i na kojem su tražena rješenja,
da se riješe teškoće šumsko-gospodarskih organizacija. Za izradu informacije
o problemima šumarstva u Dalmaciji te konkretnog prijedloga o načinu
udruživanja i organizacijske forme šumarstva u Dalmaciji izabrana
je posebna radna grupa. U tu radnu grupu iz šumsko-gospodarskih radnih
organizacija izabrani su H. Prelesni k (Split), D. Prgi n (Šibenik),


M. Prijić (Knin) i F. šabić (Makarska) zatim B. Tripalo kao
predstavnik Zajednice općina Split i Ž. Vr do l ja k kao predstavnik Privredne
komore za Dalmaciju. Ova Radna grupa izvršila je svoj zadataik
tokom prve polovine o. g. (1976) izradivši navedenu Informaciju koja treba
poslužiti kao materijal u izradi Zakona o šumama te za raspravu u Izvršnom
vijeću Sabora SRH. Za udruživanje šumsko-gospodarskih organizacija
u Dalmaciji Radna grupa uputila je ovim svoj prijedlog prema kojem se
za Dalmaciju predviđa osnivanje POSLOVNE ZAJEDNICE ORGANIZACIJA
UDRUŽENOG RADA ŠUMARSTVA DALMACIJE
. Radna grupa smatra da bi poslove ove Zajednice mogla svladati
dva stručnjaka i jedan administrativac uz trošak koji bi se podmirio doprinosom
udruženih radnih organizacija u iznosu od 1 do 2% dohotka tih
organizacija. Kao član Radne grupe izradio sam referat pod naslovom
»DALMATINSKO ŠUMSKO PODRUČJE« kojeg saopćavam kako stručnoj
tako i široj javnosti.
Polazimo od predpostavke da je shvaćeno i prihvaćeno da Dalmatinsko
šumsko područje nije privredno jer ima malo privrednih šuma, te da
glavni dio površine zauzimaju zaštitne šume i šume s posebnom namjenom,
koji općekorisne funkcije svakim danom sve više dobivaju na značaju.
Uspješno gospodariti s ovim dobrom od općeg interesa može se ako društvena
zajednica izmijeni svoj odnos prema ovom području i poduzme
mjere koje će postepeno, ali sigurno, poboljšavati postojeće stanje.


OSNIVANJE DALMATINSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA
I UŽIH PODRUČJA


Dalmatinsko šumsko područje sastoji se od užih područja, koja zauzimaju
površinu općine s tim da se može više općina dogovoriti i osnovati