DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 61     <-- 61 -->        PDF

U periodu istraživanja u ovim šumama nađeno je, opisano i determinirano
20 vrsta gusenica iz familije Geometridae. Sve vrste su opisane u
11 rodova. Najštetnije, a istovremeno i najbrojnije su bile iz rodova Erannis
i Cosymbia. Rod Erannis zastupljen je sa 4 vrste, Cosymbia sa 3, a sa
jednom vrstom su rodovi Alsophila, Apocheima, Biston i Collotois. Ostali
rodovi zastupljeni su sa dve vrste. Vrste iz rodova Cosybia i Phigalia nisu
mogle da se odrede prema morfološkim (karakteristikama gusenice. Za dve
vrste nisu mogli da se odrede rodovi, verovatno su u pitanju mediteranske
vrste gusenica te su u radu opisani kao Geometriade sp.


U submediteranskoim području Kosova najzastupljenija je Operophthera
brumata L. d Erannis defoliaria CL., u umerenokontinentalnom
Erannis defoliaria CL, a u planinskom Erannis leucophaearia Schiff.


U svim hrastovim šumama Kosova, gustoća populacije i disperzija
jedne, odnosno više vrsta gusenica je neujednačena u istim klimatogenim
šumama za isti period vremena.


LITERATURA


1.
Grupa autora — Otrjad Lepidoptera, Moskva 1948.
2.
Escheric h K.: Forstinsekten III Mitteleuropas, Berlin 1931.
3.
Živoj ino vic S.: Fauna insekata šumske domene Majdanpek (entomološka
monografija), posebna izdanja SAN Knjiga CLX, Beograd 1950.
4.
Langhoffe r A.: Štetočinje hrasta osim gubara, Seperatum Glasnika za
Šumske pokuse br. 2. Zagreb 1927.
5.
Obenberge r J.: Entomologie V., sistematicka čast 4. Praha 1964.
6.
Patočk a J.: Husenice na duboch v ČSSR, Bratislava 1954.
7.
Patočka J., Ćapek M., C h a r v a t K.: Prispevok k poznaniu korunovej
fauni člankovcov na duboch Slovencka, predovsetkym so znatelom na rad
Lepidoptera, Bratislava 1962.
8.
Schwerdtfege r F.: Die Waldkranheiten, Berlin 1957.
9.
Wolffund K: Die Fortslichen Lepidopteren, Jena 1922.
SUMMARY
Results of observations on the occurence and morphological characteristics of
harmful caterpillars from fam. Geometridae in the oak forests of the
Province Kosovo


Investigations of the defoliators from the fam. Geometridae were performed
during 1970—1973 in the pure Oak forests of the Province of Kosovo bearing
the characteristics of three climates, viz. the sub-Mediterranean, moderately
continental and the mountainous one.


During the period of three-year investigations were found, described and
determined 20 species of caterpillars from the fam. Geometridae. The highest
number of species belong to the genus Erannis (4), while the genera Alsophila,
Apocheima, Biston and Collotois are represented by one species each.


The most harmful and numerous were Operophthera brumata L.,
Errannis defoliaria CI., and Erannis leucophaeraria Schiff.


In the Oak forests of the Province of Kosovo the populations of one or
more insect species are un-uniform within the same climatogenic forests communities.


Primljeno prosinca 1975.
Mr ini. Đorđije Đorović,


Zavod za šumarstvo, Peć