DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 6     <-- 6 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


M. P r i j i ć : Dalmatinsko šumsko područje (502)


S. Milković : Korekcije granice između oblasti jednodobnih i prebornih šuma (507)


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


O. Piškorić : Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista (509)


IZ PRAKSE ZA PRAKSU


N. S e g e đ 1 : Grafički prikaz tarifa za hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukvu i obični grab (516)


T. H e s k i : Nova tehnologija na gradnji šumskih cesta (521)


ZNANSTVENI SKUPOVI I SAVJETOVANJA


S. Tomanić : XVI svjetski kongres IUFRO (523)


A. Krstinić : Prvi kongres genetičara Jugoslavije (534)


S. B a đ u n : Zajednica fakulteta i Instituta za šumarstvo i preradu drva Jugoslavije (536)


V. H r e n : VI sastanak
Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i Instituta
za šumarstvo (541)


B. C u r i ć : Savjetovanje »Šume unsko-sanske regije« (543)


K. Angelov : VIII savezno natjecanje učenika šumarskih škola (546)


OBLJETNICE


O. Piškorić : 25-obljetnica Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (548)


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


0. Piškorić : J. Herman: Šumarska dendrologija (552)


J. K o v a č e v i ć : I. Kovačević: Gospodarske odrednice Gračac (553)


1. M 1 k 1 o š : Priroda, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva (554)


STRANA STRUČNA LITERATURA


S. Opalički : Biologičeskije sredstva zaščiti rastenij (555)


DRUŠTVENE VIJESTI


R. Antoljak : Visoko priznanje Dru D. Klepcu (559)
Zapisni k Plenuma članstva Saveza ITŠD Hrvatske održanog 29. X 1976. (562)
Promocij e doktora šumarskih znanosti u 1976. godini (566)


IN MEMORIAM


B. Cop-Z. Pere: Branko Manojlov^.(567)


OBAVIJESTI


Katalo g stručnih izdanja Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske (569)