DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 34     <-- 34 -->        PDF

KALEMLJENJE OBIČNOG ORAHA (JUGLANS REGIA)
METODOM KOPULACIJE


J. VASILJEVIĆ
SAŽETAK. U ovoj radnji autor saopćuje vlastita iskustva u
proizvodnji sadnica oraha (Juglans regia) kalemljenjem metodom
kopulacije. Kao podloga za kalemljenje koristile se biljke domaćeg
oraha (J. regia) i crnog (J. nigra), a uspjeh je na obje podloge
bio podjednak. Međutim autor preporuča za podlogu crni
orah, jer su cijene sjemena ovog oraha manje od cijena sjemenaobičnog oraha, a osim toga korijenje crnog oraha manje je podložno
napadu gljivičnih bolesti nego korijenje običnog.


1. UVOD
1.1 Obični orah je vrlo vrijedna vrsta drveta. Njegova vrijednost očituje
se u velikoj upotrebnoj vrijednosti drva te u hranjivosti ploda. Vrijednost
orahovog ploda je u tome (2) što sadrži ulja, bjelančevine, ugljikohidrate
i mineralne tvari. U 100 grama orahove jezgre ima 654 kalorije, što
je 100% više nego u istoj količini mesa. Pored toga 100 gr jezgre sadrži
12—15 gr bjelančevine, 40 g masti, 10 g ugljikohidrata, zatim 0,25 mg vitamina
B i 40 mg vitamina C. Orahov list koristi se u farmaceutskoj indu
striji.
I pored toga u našoj se zemlji orahu posvećuje mala pažnja. Uzgaja se
uglavnom na privatnim gospodarstvima.
Kao vrlo rentabilna kultura orah .se uzgaja u Bugarskoj, SAD, Francuskoj,
Italiji d još nekim zemljama.


1.2 Pregled nekih dosadašnjih radova.
Kalemljenje oraha dugo je poznato. Na to upućuje Ivan Radi ć 1909.
god. u knjizi »Voćarstvo«, gdje je ukratko prikazao cijepljenje oraha na
raskol.


1966. god. T. Jele n kovi ć u knjizi »Gajenje oraha« pored ostalog
opisao je i metode kalemljenja oraha. On preporučuje metodu kalemljenja
»na prozorče sa luftom«, jer ostale metode kalemljenja nisu dale povoljne
rezultate. Za podloge preporučuje jednogodišnje sadnice običnog oraha
(Juglans regia), s napomenom da ne bi trebalo vršiti nikakve eksperimente
kalemljenja običnog oraha, na podloge ostalih vrsta oraha kao što su Juglans
nigra, J. Cinerrea, J. manđurica, J. sieboldina i drugi. Ovdje napominjem,
da se kod nas uspjeh primanja ne razlikuje kada su nam podloge
od crnog oraha (J. nigra) i običnog oraha.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Lađo S i m o n č i ć u Biltenu Poslovnog udruženja broj 8. 1969. opširno
opisuje metodu kalemljenja na okance. I. P. Urkan i E. N. Čebotar
1972. god. opisuju metodu kopulacije J. regie. Interesantno je da su kod
ove metode dobili najveći uspjeh 86—92%, ako je kalemljenje vršeno u decembru,
a najmanji u martu—aprilu 65—75%. Sadnice (kalemljene u decembru
čuvaju se vrlo uspješno (100%) pri temperaturi od 0—2" C.


Pošto je kod nas uspjeh kalemljenja oraha kopulacijom vršen isključivo
u periodu mart—april s uspjehom od 50—71´%, to bi bilo interesantno
pokušati (kalemljenje i u decembru. Prema njima prije kalemljenja podloga
se 10—15 dana drži u strafikacionim sanducima na temperaturi od 26—28° C.
Plemke se prije kalemljenja također drže u stratifiikacionim sanducima 2—3
dana prije kalemljenja. Plemke i podloge u stratifikacionim sanducima obložene
su strugotinama.


2. METODA RADA I DISKUSIJA
Za kalemljenje je potrebno imati podloge i plemke (kalem grančice).
Od ^kvalitete podloga i plem´ki ovisi i uspjeh kalemljenja.


2.1 Podloge. Kod nas je metodom kopulacije kalemljenje običnog oraha,
vršeno na podloge crnog oraha i na podloge običnog oraha. Uspjeh kalemljenja
je istovjetan 50—71 %. Obzirom da crni orah ima veću klijavost i
jeftiniji je, to smo se u zadnje vrijeme potpuno opredjelili za podloge crnog
oraha. Pored toga korijen crnog oraha otporniji je na mednjacu i druga
gljivična oboljenja. Sjetva sjemena i kod crnog i kod običnog oraha vrši se
u jesen odmah nakon sazrijevanja plodova bez stratifikacije. Prema našim
istraživanjima, sjeme oraha posijano u jesen nakon sazrijevanja ima veću
klijavost a podloge (sadnice, klijanci) do jeseni iduće godine postižu na
vratu korjena debljinu od 12—18 mm što je potrebno za kalemljenje. Podloge
tanje na vratu korjena od 12 mm nisu prikladne za kalemljenje. Sjeme
posijano u proljeće ima manju klijavost i ne postiže dovoljnu debljinu.
Sjetva sjemena vrši se u redove razmak 40 X 20 cm. Ako je obrada rasadnika
mašinstka razmak redova i sjemena ovisni su o mašini. Dubina sadnje
5—10 cm. U proljeće nakon nicanja vrši se prašenje i okopavanje. Zalijevanje
se vrši prema potrebi. U jesen se sadnice — podloge vade. Ako postoji
prostor za prezimljenje (podrum), onda se pere korjen — podloga. Podloge
se trape u podrume tako da se na suhi sloj pijeska debeo 10 cm stavljaju
podloge (horizontalno), ta(ko da se ne dotiču, zatim se prekriju tankim
slojem suhog pijesika, te se stavlja slijedeći red podloga i tako redom.
Posljednji — gornji — sloj pijesika debeo je 10 cm. Debljina pijeska između
redova podloga je tek tolika da se podloge ne dotiču. Najpovoljnija temperatura
čuvanja je od 0—4° C. Ako nema prikladne prostorije podloge se
mogu čuvati u trapu u rasadniku do vremena kalemljenja, ali se tada ne
pere korjenov sistem.
2.2 Plemke (kalem grančice). Za proizvodnju kvalitetnih kalem grančica
potrebno je imati matičnjak (matična stabla) sa kojih se također u
jesen nakon završetka vegetacije, a prije mrazeva režu kalem grančice i
spremaju u suhi pijesak na isti način kao i podloge.
475
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 36     <-- 36 -->        PDF

2.3 Osnivanje matičnjaka. Matičnjak treba osnovati od kalema dobivenih
od kvalitetnih sorti oraha. Pod kvalitetnom sortom smatramo orahova
stabla slijedećih kvaliteta:
— otporna na mraz, brz visinski i debljinski prirast, velika dužina
debla, te kvalitetan plod. Pod kvalitetom -ploda podrazumjeva se mekana
ljuska i sadržaj jezgre iznad 50% u količini ploda. Prema Jelenkovi ć
u (2) kod nas ne postoje domaće sorte oraha ikoje bi poslužile za podizanje
matičnjaka radi daljnjeg kalemljenja. Dalje navodi da je pred rat uvezena
francuska sorta »franketi« i »majet«, ali se nisu kod nas udomaćile.
Zbog toga smatra da je najvažniji zadatafk na unapređenju orašarstva odabiranje
biotipova sa pozitivnim osobinama za podloge i kalem grančice.
I mi smatramo, da je to vrlo važan zadatalk i da se kod nas mogu naći biotipovi
oraha s povoljnim osebinama. Vjerovatno će se tim zadatkom pozabaviti
genetičari. Kalemi za matičnjak sade se u redove razmaka 6 m, a
razmak sadnica u redu 4 m. Ako su kalemljene sadnice visoke (više od 1,5
m), onda se na visini od 1,5 m vrši prevršivanje. To zbog toga da se razvije
krošnja što bliže tlu, da bi se skidanje (uzimanje) kalem grančica moglo
vršiti sa zemlje. Ovalko zasađeni kalemi sposobni su za proizvodnju kalemgrančica
nakon 3 godine. Skidanje kalem-grančica i obrezivanje treba vršiti
tako da matična stabla proizvodu što više kalem-grančica. Nakon 15 god.
matična stabla koja su »pobjegla« u visinu, treba ponovno prevršiti. Sva
mjesta prevršivanja treba premazati zaštitnim sredstvima. Ako za neko stablo
utvrdimo da posjeduje sve kvalitete potrebne za daljnje (kalemljenje i
dobivanje matičnih stabala treba postupiti ovako: na stablu s južne strane
prevršiti u proljeće prije vegetacije granu debljine 5—15 cm, 15—30 cm
od debla. Na mjestu prereza izbit će mladice ikoje na jesen nakon prestanka
vegetacije treba odrezati, te na proljeće izvršiti kalemljenje. Od dobivenih
kalema osniva se matičnjak na gore opisani način.


U našem matičnjaku u Volinji imamo slijedeće sorte oraha:


a) Šejnovo iz Bugarske, b) Drenovo iz Bugarske, c) Elit dobiven iz rasadnika
u Mariboru, d) Petoviju iz rasadnika u Mariboru (potječe iz okoline
Ptuja). Peto vi ja je interesantna zbog toga što lista oko 15 dana
kasnij e od ostalih tipova oraha, e) iz Daruvarskog Brestovca uzeli smo
s orahovog stabla broj 213 kalem grančice i dobili nekoliko kalema. Ovo
stablo uzeto je na osnovu podataka L. Simončića (vidi Bilten 10/69).


Pokušat ćemo prema istoj preporuci uzeti kalem grančice sa stabala
broj 302 i 363 s područja Kutine.


Valja napomenuti, da bi najpovoljnije bilo, da se za svako područje
izluči nekoliko najikvalitetnijih stabala (obzirom na stablo i plod), te da ih
se kalemi za to područje.


Bugarska sorta Šejnovo posađena je u proljeće 1968. god. Postojala je
bojazan da će biti osjetljiva na mraz. Međutim pđkazala se nešto otpornija
od orahovih stabala koja su u neposrednoj blizini rasadnika. Drenovo je
zasađeno kasnije (1972. god.) za sada nije stradao od mraza. Obadvije sorte
su donosile plod. Plodovi su kvalitetni (meka ljuska, oko 50—60% jezgre),
mada je krupnoća kod Šejnovog nešto manja nego što smo očekivali. Ove
dvije sorte i dalje ćemo pratiti na našem području.


476
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 37     <-- 37 -->        PDF

2.4 Opis metode. Ovdje se radi o modificiranoj metodi kopulacije. Kalemljenje
se vrši mašinskim putem. Mašina za kalemljenje je vrlo jednostavna.
Radi na principu utora i pera. Za rad je potrebno 5—6 radnika, od toga
3 priučena. Kalemljenje se vrši u veljači ili ožujku — zavisno od oštrine
zime. Dnevni učinak je 1.000—1.500 komada kalema. Mašina na podlozi izreže
utor koji je na gornjem kraju sužen, a na donjem kraju podloge (prema
korjenu) proširen. Utor se urezuje oko 2 cm iznad vrata korjena. Ako
je to mjesto nepodesno (ozlijede, kvržice i dr.) onda se kalemljenje može
vršiti nešto niže ili više. Kalemljenje na sam korjenov vrat je nepovoljno
iz dva razloga:
I. korjenov vrat je mekši od nadzemnog (višeg) djela, pa slabije drži
plemku, tp^feNI
II. mjesto kalemljenja kod sadnje mora biti iznad tla, pa prenisko kalemljenje
otežava sadnju.
Plemke se prethodno izrežu škarama na kraće komade, tako da na komadu
bude dva pupa. Ako su pupovi gusti može ih biti i tri. Za kalemljenje
su podesne samo zrele jednogodišnje grane (šibe). Nekoliko gornjih i donjih
pupova (3—5) se odbacuje, odnosno uzima se srednji dio šibe. Radnik
koji radi na rezanju kalem grana u komade s po dva pupa mora paziti,
da sve komade sa šupljom srži i one kojima je srž veća od zbroja obiju
bijeli odbaci; kalemi s takovim plemkama se ne primaju. Na takovom komadu
plemke (s 2—3 pupa) na donjoj strani (ispod donjeg pupa) mašinom
se pravi pero. Donji dio pera je proširen, tako da naliježe na proširenje
utora na podlozi. Debljina plemfke i podloge treba da je od 12—18 mm.
Kada je mašinom izrađeno više podloga i plemiki prilazi se spajanju podloge
i plemke u kalem. Spajanje se vrši ručno i to tako da se donji širi dio
plemke (pero) stavlja u visinu s donjim proširenim dijelom utora podloge
i potiskivanjem izvrši spajanje. Plemtka se ne smije u podlogu utiskivati
odozgo (okomito), jer bi tada došlo do drobljenja kore i kambija, pa bi izostao
i uspjeh. Plemika i podloga trebaju biti podjednake debljine (promjera).
Podloga može biti i za 0,5 mm deblja od plemke, a plemka ni u kom slu


čaju ne smije biti deblja od podloge. Ovako spojen kalem se ne veže, niti
premazuje kalemarskim voskom, jer je spoj dosta čvrst.


Nakon spajanja kalemi se stavljaju u stratifikacione sanduke. Kod prenošenja
kalem se mora držati ispod mjesta kalemljenja. U sanducima se
kalemi slažu u redove. Oblaganje kalema u sanducima vrši se vlažnom smjesom
strugotine od četinjača i mahovinom. Omjer smjese 3 do 4 dijela strugotine
a jedan dio mahovine. Redovi kalema u sanducima odvojeni su pomenutom
smjesom. Kalemi u redu i među redovima ne smiju se doticati.
Ovako složeni kalemi prekriju se sa 3—5 cm debelim slojem vlažne mahovine.
Vlažnost smjese strugotine i mahovine mora biti takova da kada se
stisne u šaci vlazi dlan, ali voda ne smije curiti. Jer kod veće vlažnosti kalemi
na spojnom mjestu istrunu. Smjesa ne smije biti ni suha, jer se tada
spojno mjesto isuši, pa opet nema uspjeha. Kada je sanduk napunjen stavlja
se u stratifiikacionu prostoriju (veličina sanduka 80 X 40 X 30 cm).


2.5 Vslovi za dobro srašćivanje kalema. Za dobro srašćivanje kalema
potrebno je osigurati povoljnu toplinu, povoljnu vlagu i umjeren pristup
zraka oko spojnog mjesta. Najpovoljnija toplina je od 25—30° C, a vlažnost
od 65—75%. Naša stratifikaciona prostorija je veličine 4,5 X 12 m. Sanduci


ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 38     <-- 38 -->        PDF

se slažu na police u dvije etaže. Kapacitet u jednom turnusu iznosi 7.000
komada kalema. Zagrijavanje se vrši s dvije peći na lož ulje. Temperatura
se mjeri u sanducima, taiko da se termometar stavi (zabode) u sredinu sanduka.
Kontrola temperature vrši se svaka 2—4 sata. Pristup zraka osigurava
se ventilacijom svaika 2 h. Nakon 12—15 dana dolazi do srašćivanja na spojnom
mjestu i do prorašćivanja (propupavanja) pupova. Kada pupovi
prorastu onda se kalemi vade iz sanduka i odmah su sposobni za
sadnju u rasadniku. Ako je vrijeme loše kalemi se stavljaju u pije


sak i drže na temperaturi od +4° C sve dotle dok vrijeme ne bude povoljno
za sadnju. Pijeskom se zagrne samo korjenov sistem, a spojno mjesto
mora biti iznad pijeska. Svi kalemi u stratifikatu ne propupaju istovremeno,
pa oni koji nisu sposobni za sadnju stavljaju se ponovno u stratifikat. Oni
obično nakon 2—4 dana budu sposobni za sadnju.


2.6 Sadnja i njegovanje kalema u rasadniku. Sadnja se vrši u redove
tako, da spojno mjesto kalema ostane iznad tla. Nakon toga se čitav kalem
zagrne sitnom zemljom, a mora se paziti da se ne ošteti prorasli pup. Visina
zagrtanja (humske) je 2—4 cm izmad kalema. Zagrtanje se vrši zbog
toga da se izbjegne opasnost od proljetnih mrazeva i da se spojno mjesto
sačuva od utjecaja sunca. Kada u toku proljeća (april—maj) novi izbo jak
izbije iznad (humike) tla, pusti ga se da slobodno raste (ne vrši se naknadno
zatrpavanje). U toku juna kalemi se odgrnu i uiklone svi izbojci ispod spojnog
mjesta (izbojci iz podloge). Ako je godina kišovita onda se sredinom
jula mogu kalemi potpuno odgrnuti i više se ne zagrću. U slučaju sušne
godine kalemi se odgrou početkom rujna. Nakon odgrtanja prereze na kalemu
treba premazati zaštitnim sredstvima. Do jeseni kalemi izrastu 30—60
cm i odrasli primjerci sposobni su za presadnju na stalno mjesto. Bolje je
da kalemi ostanu još jednu godinu u rasadniku, jer tada dostižu visinu od
1—1,6 m i svi primjerci su sposobni za presadnju. Kod presadnje kaleme
držati ispod spojnog mjesta (mjesto kalemljenja).
3. REZULTATI KALEMLJENJA
Metodom kopulacije u Volinji kalemljenje se vrši od 1972. god. s ovim
uspjehom: 1972. god. kalemljeno 1.670 komada, primljeno 998 komada Mi
51%; 1973. god. 4.040 tornada, primitalk 2.500 ili 57%; 1974. god. kalemljeno


5.400 komada, primitak 3.100 ili 57%. 1975. god. u I turnusu kalemljeno
7.000 koimada primljeno 4.980 ili 71%, a u II turnusu kalemljeno je još
4.000 komada,
ali u vrijeme pisanja ove radnje nije bio ciklus završen.
Napominjem da je kalemljenje u 1975. god. vršeno isključivo na podlogama
crnog oraha.
Vidljivo je da uspjeh kalemljenja iznosi 51—71%, možda je za početak
ovakav uspjeh dobar, ali uz više pažnje vjerojatno bi mogao biti i veći.


3. PREDNOST KOPULACIJE PRED OKULIRANJEM I URODI.
3.1 Prednosti su slijedeće:
a) proces kalemljenja je mehaniziran, pa se mogu postići veći učinci,
a time racionalizirati rad.


478
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 39     <-- 39 -->        PDF

b)
Proces kalusiranja se kontrolira, pa uspjeh ovisi o pažnji čovjeka.


c) Kalemi se sade u rasadnik u proljeće pa nema opasnosti od zime
kao kod Okuliranja. Naime nama okuliranje nije uspjelo (rađeno 3 godine),
radi toga što su pupovi istrunuli preko zime. Vjerovatno pijesak kojim
srno štitili pupove nije odgovarao toj svrsi. Međutim smatramo da metodu
okuliramja ne treba odbaciti, već je prilagoditi našim uvjetima.


Nedostatak kopulacije je u tome što je dosta komplicirana.


3.2 Urod. — Kalemljeni orasi — manji broj — počinju rađati već
druge godine. Međutim redovno plodonošenje počinje 4 godine nakon sadnje.
4. ZAKLJUČCI
1. Obzirom na upotrebnu vrijednost orahovog drva i ploda potrebno
mu je posvetiti veću pažnju kako u uzgoju nekalemljenih tako i kalemljenih
oraha.
2. Pošto smo tolkom 4. godine metodom kopulacije (spajanja) postigli
uspjeh primanja 51—71´% smatramo da se ta metoda može smatrati prihvatljivom
u našim uvjetima.
3. Radi manje cijene sjemena i veće otpornosti korjena na gljivična
oboljenja crnog oraha (Juglans nigra) smatram da i dalje za podloge treba
uzimati crni orah.
4. Pošto je tehnologija kalemljenja donekle riješena, to bi trebalo prići
izlučivanju kvalitetnih (plus) orahovih stabala za naša područja.
LITERATURA


1.
Đragaš , M.: Vinogradarstvo — Beograd 1968.
2.
J e 1 e n k o v i ć, T.: Gajenje oraha — Beograd 1966.
3.
Radić, Ivan: Voćarstvo — Križevci 1909.
4.
Simončić, Lađo: Uzgoj oraha u šumi — Bilten br. 10 — Zagreb 1968.
5.
Simončić , L.: Kalemljenje oraha — Bilten br. 8 — Zagreb 1969.
6.
S i m un i ć, M.: Obični orah na submediteranskom kršu — Narodni šumar
4. — Sarajevo 1955.
7.
Urkan , I. P. i Č e b o t a r, E. I.: Kopulacija Greckogo oreha — Sadovodstvo
br. 10 — Moskva 1972.
SUMMARY


Vegetative propagation of European Walnut (JUGLANS REGIA)
by the whip-grapfting method


In this paper the author reports on the working method and the results of
producing plants of Juglans regia by whip-grafting method. From 1972—1975 in
the nursery of the Forest District Dvor a total of 18.120 pieces were grafted by
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 40     <-- 40 -->        PDF

this method, and the success ranged from 51.4»/o (1972) to 71»/« (1975). As the
understock for grafting, plants of J. regia and J. nigra were used, while the success
was equal for both understocks. However, the author recommends J. nigra
for the understock, because the seeds of this species are less expensive than
those of J. regia, and also because the roots of J. nigra are more resistant to
fungal diseases than those of J. regia.


Primljeno prosinca 1975.


Janko Vasiljević,


dipl. ing. šum.,
Dvor


POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE — ZAGREB 1976. G.


Ova edicija djelo je skupine autora,
njih sedamnaest, priznatih znanstvenih
i stručnih radnika, koji su — na
430 stranica ove publikacije — obradili,
zabilježili i historiografski »ispričali
« prošlo i donedavno stručno
djelovanje i zaokupljenost starijih gePOVIJEST
neracija ne samo Hrvatske, nego i
čitave Jugoslavije. Ova knjiga zapraŠUMARSTVA
vo predstavlja sažeto iznijeto stručnu
i bogatu ostavštinu naših najstarijih
šumarskih pokoljenja. Na 330 straHRVATSKE
nica teksta prikazana je stručna građa
i prošli rad šumara u ovih 130


1846 - 1976


godina, dok je na preostalih 100 stra


KKOZ STKAXICE SUMAUSKOG LISTA
nica opisan razvitak Šumarskog lista,
najstarijeg našeg stručnog časopisa i
slavljenika, kao i društveni rad najstarijeg
šumarskog društva od 1846.


g. sve do danas. Na kraju edicije objavljeno
je Kazalo svih autora suradnika
Šumarskog lista od 1877—1976 g.
i dodat opis fotografija i slika objavljenih
na omotnim stranicama časoSAVEZ


INŽENJERA I TEHNIČARA »UMARSTVA I DRVNE
pisa, kao i Summary na 3 stranice


HRVATSKE


engleskog teksta. Knjiga je ukusno
opremljena u tvrdom povezu s ojačanim
platnenim hrbatom. Mnogobrojne
fotografije, slike, crteži, grafikoni i
tabele obogaćuju tekstualnu vrijednost
ove jubilarne edicije.


Preporučujemo radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije (Šumarijama
Šumskih gospodarstvima, Drvnoindustrijskim poduzećima, stručnim
šumarskim i drvnoindustrijskim školama i dr.) da nabave ovu kapitalnu ediciju
za svoje, kao i za reprezentativne potrebe, za poklone i nagrađivanja pojedinaca,
organizacija, skupina i si.). . .


Korisno je da na ovu publikaciju upozorite i neposrednu okolinu, jer »Oni
koji zaboravljaju prošlost osuđeni su da je ponovno Prožxve«.Kjyiga se naručuje
kod Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 41000 Zagreb, Mazurandićev
trg 11. CJjena 250_ ^