DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Rezultati novijih istraživanja u poljoprivredi pokazali su da je kloroza
biljaka uzgajanih na karbonatnim tlima vrlo složena i još uvijek nedovoljno
istražena. To posebno proizlazi iz referata i diskusija III jugoslavenskog simpozija
o mikroelementima (Anić et. al. 1974). Za nas su od osobitog interesa
ona istraživanja iz poljoprivrede u kojima se proučava spomenuta kloroza
u voćnjacima i vinogradima (Gračanki 1938, Juras i Čolak 1951, Jelović 1952,
Gliha et. al. 1972). Ova pojava predstavlja ozbiljan gospodarski problem i
najviše se pripisuje nedostatiku željeza (Janjić 1971 i dr.). Kloroza šumskog
drveća kod nas je malo istraživanja. U dva se rada pojava kloroze kod američkog
borovca (Martinović 1965) i topole (Živanov 1974) objašnjava nepristupaonošou
željeza. Istraživanje mjera suzbijanja kloroze kod šumskog drveća
nije kod nas vršeno i pored toga što je ova pojava dosta raširena i što
je za nju vezano slabo uspijevanje mnogih kultura u našoj Republici.


MATERIJAL I METODE RADA


Naša istraživanja usmjerili srno na suzbijanje kloroze kod Pinus contorta
Doulg. i Pinus silvestris L. Odabrana je jedna vrsta koja je posebno
osjetljiva na viši sadržaj kalcija u tlu te vrsta koja je u tom pogledu nešto
tolerantnija. Istraživanjima smo obuhvatili dolomitnu rendzinu Samoborske
Plešivice.


Važnija kemijska svojstva A-horizonta koji je korišten za punjenje lonaca
u koje su sađene biljke, prikazana su u tabeli 1.


Tabela 1 — Kemijska svojstva tla


pH Al
Sadržaj Humus Ukupni N
H20 n*01 karb. % P205 K20 % %


mg/100 g. tla


7.9 7.3 29 1.7 11.4 7.3 0.34
Pokus sa Pinus contorta Dougl. osnovan je 24. travnja 1974. U svaki lonac
zasađene su po tri biljke 2 + 0 godine starosti. Pokus koji je postavljen
sa pet ponavljanja imao je ova tretiranja: netretirano, Fe-sulfat dodan u tlo,
Fe-citrat dodan u tlo, Fe-helat dodan u tlo, Fe^sulfat folijarno, Fe-citrat-folijamo,
Fe-helat folijarno, 10% treseta, kiselo smeđe tlo.


Po loncu koji je sadržavao 8 kg tla dodano je 0,5 g željeznog sulfata te
iste količine željeza u obliku Fe-citrata i Fe-helata. Za folijarno tretiranje
biljaka upotrebljen je 0.2 % rastvor Fe-sulfata te odgovarajuće koncentracije
Fe-citrata i Fe-helata. Prilikom svakog folijarnog tretiranja netretirane
biljke prskane su destiliranom vodom.


U tretiranju 8 primijenjen je treset iz Poljske. Neka njegova svojstva
iznose se u tabeli 2.


458