DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 17     <-- 17 -->        PDF

KLOROZA ČETINJAČA NA DOLOMITNOJ RENDZINI
I NJENO SUZBIJANJE


N. KOMLENOVIĆ
SAŽETAK, činjenica da većina četinjača pokazuje slabo
uspijevanje na karbonatnim tlima (spori rast, klorostičnost iglicai njihova manja otpornost prema utjecaju nepovoljnih biotskih
i abiotskih čimbenika) potakli su šumarski institut u Jastrebarskom
da istraži uzroke toj pojavi. Istraživanja je proveo dr
Komlenović laboratorijskim načinom s Pinus contorta Dougl. i
Pinus silvestris L. Ova istraživanja, za navedene vrste uzgajane
na dolomitnoj rendzini, pokazala su da je djelotvorna primjenaželjeznih soli, posebno Fe-helata folijarno. Autor međutim upozorava
da je prije osnivanja šumskih rasadnika i kultura nužno
ispitati odnosna tla kao i na to, da tu pojavu treba i dalje proučavati.


UVOD


Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazali su da većina četinjača pokazuje
slabo uspijevanje na karbonatnim tlima. Kulture osnovane na ovim
tlima sporo rastu, iglice su im klorotiane i manje su otporne prema utjecaju
nepovoljnih biotskih i abioitskih čimbenika. Ova je pojava dosta raširena
u našim kulturama, posebno u onim čijem osnivanju nisu prethodila pedološka
i biljnobranidbena istraživanja. Kloroza četinjača javlja se i u mnogim
šumskim rasadnicima (Komlenović 1972). Neki od tih rasadnika osnovani
su na karbonatnim tlima, a ima i takvih u kojima je vršena kalcifikacija.
Kod uzgoja biljaka na posebnim supstratima također smo utvrdili
da je slabo uspijevanju biljaka često povezano sa visokom reakcijom (Komlenović
1967).


Kloroza četinjača dosta se spominje u literaturi. Najčešće se objašnjava
nepovoljnim Ca/K-odnosom te nepristuipaonošću fosfora i nekih mikroelemenata,
u prvom redu željeza (Baul e i Fricke r 1967). Biljkama je
željezo potrebno u malim količinama, ali je njegova fiziološka uloga mnogostruka
i izuzetno važna. Pored ostalog željezo je neophodno za tvorbu klorofila,
pa njegov nedostatak uzrokuje pojavu kloroze.


* Zahvaljujem se prof. J. Anić i doc. P. Durmanu koji su pregledali ovaj rad
i dali korisne prijedloge za daljnja istraživanja. Istraživanja su financirali Repu


blički fond za naučni rad SRH i Poslovno udruženje šumsko-privrednih organiza


cija Zagreb.


457