DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 126     <-- 126 -->        PDF

PROMOCIJE DOKTORA ŠUMARSKIH ZNANOSTI U 1976. GODINI


S područja Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske u 1976. godini postigli su stupanj doktora šumarskih znanosti:


Dušk o Jedlowski , dipl. inž. šum., naučnik suradnik Instituta za
jadranske kulture i melioracije krša u Splitu.


Mr Šime Meštrovic, dipl. inž. šumarstva i suradnik Katedre za
uređivanje šuma šumarskog fakulteta u Zagrebu, iz oblasti uređivanja šuma.


Dr D. Jedlowski obranio je doktorsku disertaciju »Venecij a i
šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vi j e k a« u ožujku 1976. god.
na Šumarskom fakultetu u Beogradu, a dr Š. Meštrovic doktorska disertacija
pod naslovom »Utjecaj borovih kultura na čistoću zraka u
Kli š ko-s ol i n sk o m bazenu« 25. listopada 1976. god. na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu pred Komisijom u sastavu: prof dr Dušan Kl ep a c,
prof, dr Ivo D e k a n i ć, prof, dr Milan A n d r o i ć i prof, dr Tugomir
F il ipan.


Novim doktorima šumarskih znanosti čestike SIT-a šumarstva i drvne
industrije Hrvatske i Uredništva Šumarskog lista!
Sadržaji navedenih doktorskih disertacija bit će u šumarskom listu
prikazani naknadno.