DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 12     <-- 12 -->        PDF

i položaja koje su uvjetovane tim ulaganjima, koja ne predstavljaju autofinanciranje
samoupravljača, imaju karakter diferencijalnih šumskih renti
ali ne onaj tipičan već poseban . U slučaju prijeke potrebe — s gledišta
stimulativnosti raspodjele — znatan dio tih diferencijalnih šumskih renti II
može se također odvojiti u smislu člana 18 Ustava SFRJ*. To odvajanje možemo
u praksi provesti analogno našim navodima šumsku rentu plodnosti treba pomnožiti sa (100 — pi) a diferencijalnušumsku rentu položaja treba pomnožiti sa (100 — p%).


Pri tome postotak pi predstavlja udio revaloriziranih vrijednosti vlastitih
autofinanciranih bioloških investicija od godine 1960. u revaloriziranim
vrijednostima današnjih šumskih sastojina; taj postotak je malen, a (100 —
pi) znatan. Postotak ,p2 predstavlja udio revalorizirane nabavne vrijednosti
vlastitih autofinanciranih šumskih prometnica od godine 1960. u revaloriziranim
nabavnim vrijednostima svih sadašnjih takvih osnovnih sredstava;
taj postotak je znatan, ali je još uvijek znatan i postotak (100 — P2).


Tretiranje navedene izuzetno povoljne okolnosti u smislu člana 18 Ustava
SFRJ dolazi u obzir samo onda ako se ono usvoji i
za ostale oblasti (građevine u industriji, i si.).


Navedene diferencijalne šumske rente (plodnosti i položaja) II posebnog
karaktera uvijek su uključene u ranije navedene »sve rente zajedno« (1).


Napominjemo i ističemo: ako su izuzetne tržišne razlike i izuzetne ostale
okolnosti sadržane u ranije navedenim »svim rentama zajedno« (1) — potrebno
ih je najprije čitave odvojiti, osim one navedene pod III b. (koju
treba odvojiti razmjerno navedenim postocima pi i P2). Na preostali dio
».svih renti zajedno« (1) treba zatim primijeniti eventualna odvajanja koja
ovise o prirodnim uvjetima, odnosno veća odvajanja koja ovise o učešću
ulaganja u šumske sastojine i šumske prometnice koja nisu autofinancirana
od strane samoupravljača (III b.).


IZVRŠAVANJE NAVEDENIH ODVAJANJA


U članu 18 Ustava SFRJ navode se »izuzetno« povoljni uvjeti —
prirodni, tržišni i ostali. Kako da se to uzme u obzir? Pri eventualnom odvanjanju
dijela dohotka koji ovisi o izuzetno povoljnim prirodnim uvjetima


— najslabiju jednu ili dvije kategorije ne treba uzimati kao osnovu eventualnog
odvajanja. Pri eventualnom odvajanju dijela dohotka koji ovisi o
izuzetno povoljnim tržišnim uvjetima mogu se zanemariti razlike koje obuhvaćaju
određeni postotak (npr. 5%) nemonopolnih cijena. Pri eventualnom
odvajanju dijela dohotka koji ovisi o izuzetno povoljnim ostalim objektivnim
okolnostima — moglo bi se društvo zadovoljiti planskim objektivnimšumskim taksama prethvatne sječne drvne mase, smanjenim za navedeni
financijski normativ biološke reprodukcije te drvne mase, i tek simboličnim
* To odvajanje ima i presedan u čl. 5 Zakona o prostornom uređenju i korišćenju
građevinskog zemljišta (10). U njemu se navodi: »Zemljišna renta, koja
je nastala ulaganjem društvenih sredstava u zemljište u svrhu njegovog korištenja
za građevinske, komunalne i privredne svrhe pripada općini, i u pravilu se
koristi za uređenje zemljišta i prostora na kome je renta nastala.« (Podcrtao
B. K.).
452