DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 119     <-- 119 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


VISOKO PRIZNANJE DR. D. KLEPCU
PROFESORU ŠUMARSKOG FAKULTETA U ZAGREBU


Prof. dr. Dušan Klepac


Na poziv Meksičke vlade dr Dušan Klepac, profesor šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, proveo je u Meksiku dvije godine (1966. i 1967.
g.) kao ekspert Ujedinjenih nacija putem organizacija FAO i tu je na Visokoj
poljoprivredno-šumarskoj školi Chapkigu (ENA), najvećem znanstvenom
poljoprivredno-šumarskom centru u Latinskoj Americi (udaljenom kojih
50 km od glavnog grada Meksika) — predavao Uređivanje šuma i Rast
i prirast. Prvi semestar svojih predavanja održao je prof, dr D. Klepac na
engleskom, a slijedeća tri na španjolskom jeziku.


Deset godina kasnije, sredinom ljeta 1976. g. proglasila je Nacionalna
akademija za šumarstvo Meksika prof, dr D. Klepca osnivačem Akademije
i počasnim članom!


Povodom ovoga priznanja i odlikovanja smatramo potrebnim da kažemo
nešto više o ovome našem istaknutom, priznatom, vrijednom i skromnom
šumarskom znanstveniku kao i da opišemo kako je do ovoga došlo.


Prof, dr D. Klepac objavio je prije 24 godine u šumarskom listu nekoliko
originalnih formula za izračunavanje etata u članku »Nekoliko formula
za izračunavanje sječe« (š. L. 1953. str. 373—385) u visokoj regularnoj
šumi, prebornoj i srednjoj šumi.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 120     <-- 120 -->        PDF

EMBAJADA


DE LA REPUBLICS SOCIALISTA FEDEBATIVA


OE YUGOSLAVIA


1 CL.


Meksiko, 22.VIII.ld7ć


==)
Broj:1081/76


Drug


Dro Dušan Klepac


Vinkoviieva l/ l


41000 Zagreb


Poštovani druže Doktore,


Imarao vćliko zadovoljstvo đa Vam u prilogu ovoga pisma


dostavimo diplomu koju Vam je đođelila Nacionalna akademija za


nauke o Sumama Meksika, na dan 2. avguata 1956 godine u znak


priznanja za Vašu nauSnu delatnoat u oblasti šumarstva, progla


šavajući Vas pojasnim Slanom -osnivačem ove Akademije.


iestitajudi Vfiro od srca na ovom lepoo priznanju, molim


vas poštovani doktore da primite izraz moga dubokog poštovanja.


P/o Ambasadora,
Savetnik


Prilog: diploma i zn»5ka B. MilijanivicS /


Obavijest jugoslavenske ambasade u Mexiku o dodjeli priznanja


Sedam godina kasnije — na V. Svjetskom šumarskom kongresu u
Seattlu (USA) godine 1960 — objavio je Rodolpho Rodriguez Caballero
ist e formul e u svojem referatu o meksičkoj metodi »El Metodo Mexicano
de Ordenacion de Monies« — i ne znajući da je dr. D. Klepac spomenute
formule već prije izveo i publicirao.


Činjenica je da su iste formule nikle na različitim kontinentima svijeta
daje im još veću vrijednost i pruža potvrdu za njihovu svestraniju primjenu,
kako je to i 1962. godine istakao Rodolpho Rodrigues Caballero
u svojem komentaru prijevoda članka »Nekoliko formula za intenzitet
sječe« na španjolski jezik (D. Klepac: Calculo de la intensidad de las Cortas
intermedias en montes altos Coentaneos, Y del ciclo e intensidad de Corta
en Montes irregulares altos y medios, Comentarios Rodolpfo Rodriguez
Caballero,Chihuahua. Chih. 1962). Danas se u visokim regularnim šumama
intenzitet prorede u Meksiku računa po formuli prof, dr D. Klepca kako je
to određeno u Meksičkoj instrukciji za uređivanje šuma.


Meksikanci su se odužili dr D. Klepcu za njegov znanstveni i nastavni
rad u njihovoj zemlji te su ga — kako smo to već naprijed naveli — izabrali
za počasnog člana — utemeljitelja svoje La Academia Nacional de
Ciencias Forestales (ANCF).
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Dr Dušan Klepac rođen je 1917. g. u Gorskom kotaru (čabar). Diplomirao
je na tadanjem Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1939.


g. iNakotn što je proveo 7 godina u operativnoj službi (1940—1947 g.) iza-:
bran je za asistenta iz Uređivanja šuma 1947. g. Doktorirao je 1951. g. na
temelju radnje: Uređivanje šuma s oplodnom sječom, a 1952. g. habilitirao
za sveučilišnog docenta radnjom: O šumskoj proizvodnji u fakultetskoj
šumi u Zalesini. U međuvremenu je ,specializirao iz Uređivanja šuma na
školi L´Ecole Nationale des Eaux et Forets u Nancy-ju kod prof. L. Scheffera.
(Danas ova škola ima prošireni naziv: L´ecole Nationale du Genie
Rural, des Eaux et de Forćts).
JLa

:: ™::;: A N C F


DR. DUŠAN KLEPAC.


DIPLOMA


Diploma La Academia Nacional đe Ciencias Forestales


Prof, dr D. Klepac suradnik je Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti (JAZU), dugogodišnji društveni radnik i član Redakcijskog odbora
Šumarskog lista, suradnik jubilarne edicije »Povijest šumarstva Hrvatske
1948—1976 g. — kroz stranice šumarskog lista«, koju je uredio
i izdao Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
Zagreb 1976 g.


Dr D. Klepac odgojio je brojne generacije šumara taksatora i uređivača
šuma, i napisao veliki broj stručnih i znanstvenih članaka i rasprava
u našem najstarijem stručnom časopisu »Šumarski list« iz područja svojeg
djelovanja. Publicirao je 1963. g. veoma visoko ocjenjenu knjigu »Rast
i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina«, Zagreb 1963. g., a 1965. g.
udžbenik koja je publicirana i na španjolskom jeziku po ENA-i. 1965. g.
izišla mu je knjiga »Uređivanje šuma« itd.


Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske priključuje se brojnim
čestitkama na dobivenom priznanju i visokom odlikovanju prof, dr Dušana
Klepca!


Ing. R. Antoljak


561