DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 114     <-- 114 -->        PDF

PRIRODA, časopis Hrvatskog prirodoslovnog
društva u brojevima 1 — 10, 1975. god.
donosi, između ostalih, i ove priloge:


Članci:


Hadžiomerović Ali Rizo: Bumbari
su također medonosni (s 1 crtežom).


Hruška-Dell´Uomo dr. Krunica:
Biljni pokrov i ostale ljepote Moslavačke
gore (s 2 fotografije).


J u r e t i ć dr Nikola: Utjecaj zagađenog
zraka na vegetaciju (s 1 crtežom i 3 fotografije).


Kovačevi ć prof, dr Josip: Florogeneza
korova (sa 5 crteža).


Kovačević prof, dr Željko: Zašto se
suši drveće u međurječju Save i Drave? (s
1 fotografijom).


Kranjče v prof. Radovan: Đurđevački
pijesci danas.
Riter-Studnička dr Hilda: Hutovo
Blato u Hercegovini (s 5 fotografija).


Tati ć dr Budislav: Srpski prirodoslovci
(9) — Josif Pančić — osnivač prirodnih
nauka u Srbiji.


Trina j sti ć doc. dr Ivo: Trepavičasta
konica — nova pridošlica u hrvatskoj flori
(s 2 crteža).


Trinajstić doc. dr Ivo: Hrvatski prirodoslovci
(21) — Roberto de Visiani.


Trinaj stić doc. dr Ivo i Lovašen-
Eberhardt mr. Željka: Na Monte Garganu
(s 4 slike).


T u c a k o v prof, dr Jovan: Odoljen (Valeriana
officinalis) — davno poznata ljekovita
biljka (s 2 fotografije).


Zuba k Franjo: Dalmatinska brnistra


— lijepo i zdravo čedo primorskog krša.
Zaštita prirode


Nacionalni park »Kozara« (s 3 fotografije)
(prof. Mehmedalija Kapetanovi ć)
Nestajanje nekih životinja u prirodi jadranske
oblasti (prof. Ante Tadić) .


Pročišćavanje zagađenih voda biološkim
putem pomoću viših biljaka (Hilda Riter -
S t u d n ič k a).


Šta se događa poslije osnivanja Jugoslavenskog
savjeta za zaštitu čovjekove
prirodne sredine (prof. Ante Tadić).


Zanimljivosti


Agava — američki simbol Mediterana
(Dr Zrinka Pavletić).
Bakterije u borbi protiv termita (H. R iter-
Studnička).
Biljke nisu uvijek gostoljubive prema
pčelama (K. Kuna).


Biljni svijet na ulazu pećina (H. R. S.).


»Drvo života« uspješnije se razvija u
zemlji! (Ante K u r t o v i ć).
Kokosov orah, kokos-palma ili Cocos nucifera
(Dr Zinka Pavletić).


Ljekovito i aromatsko bilje naše Dalmacije
(mr. ing. Klara Grzunov).


Muhe protiv muha (T. K.).


Najviša i najsuvlja planina (S. Joviči
ć).


Naseljavanje života na novonastalom
vulkanskom ostrvu kod Islanda (Hilda
Riter-Studnička).


Neke zanimljivosti iz života ptica (V. P.).
Nešto iz povijesti buhača u Dalmaciji
(Trogiru) (Franjo Zubak) .
Neke životinjske i biljne vrste u Jugoslaviji
(prof. Ante Tadić).
Organske kiseline u biljkama (Franko
S t i p k o v i ć).


Pančićeva omorika postala je u nekim
zemljama značajna vrsta u uzgoju šuma
(Hilda Riter-Studnička).


Papuk — jedna od naših najstarijih planina
(Ljubo Marčić Brusina).


Pitomi kesten u Makedoniji (J. F. T.).


Uloga hrastovih duga pri formiranju
kvalitetnih karakteristika konjaka (Franko
S t i p ko v i ć).
Utjecaj zemnog plina na porast biljaka
(H. R. Studnička).
Uzbuna zbog pauka na jugoslavenskom
Jadranu (Z. P.).
Zagađivanje magnezijem uništava lišajeve
(prof, dr J. K.).


Opažanja u prirodi


Dnevna aktivnost ptičjih populacijskih
vrsta u zimskoj sezoni (sa 1 crtežom) (Đorđe
Mar i nko vić).


Gavran je u okolini Kragujevca dosta
retka ptica (Dorđe Marinković).
Neke ptičje populacije na planini Kopaonik
su nestale (Dorđe Marinković).


Osvrti


Pčelarstvo i gajenje medonosnog ljekovitog
i aromatičnog bilja (Ali Rizo Hadži omerović).


Šesti evropski mikološki kongres (dr
Milica To r t ić).
Vranića planina (Ljubo Marči ć Brusina).


Vijesti


Devedesetogodišnjica Hrvatskog prirodoslovnog
društva (prof, dr Helena G am
u 1 i n - B r i d a).


Izložba Josip Pančić i njegova naučna
otkrića u prirodi (prof. Ante Tadić).
Jugoslavensko društvo za biljnu fiziologiju
(Z. P.).
O radu Savjeta za čovjekovu sredinu i
prostorno uređenje (A. T-ć).


Razgovori


Što je priroda? (prof, dr Tvrtko Š v o b).
Tko prodaje češljugare i zimnice na tržnici
(R. R.). I. Mikloš