DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 106     <-- 106 -->        PDF

VIII SAVEZNO NATJECANJE UČENIKA ŠUMARSKIH ŠKOLA


Osmo natjecanje učenika šumarskih i drvnoindustrijskih škola, koje svake
godine organizira Zajednica tehničkih škola i školskih centara šumarske
i drvne struke Jugoslavije, održano je 1976. godine krajem svibnja u šumarskom
školskom centru u Postojni. Na ovom natjecanju uz stručne discipline
(dendrologija, uzgojna svojstva drveća, taksacija, rastavljanje i sastavljanje
motorne pile, podsjećanje stabla, kresanje grana, prerezivanje stabla,
kombinirani prerez, zaštita na radu) bile su i povijesti NOB-e i samoupravljanja.
Dan prije početka natjecanja predstavnici škola detaljnije su raspravili
organizaciju natjecanja, redosljed nastupanja natjecatelja (izvlačenjem
startnih brojeva), izabrali sudske komisije za pojedine discipline natjecanja
kao i Centralni žiri. Za predsjednika Centralnog žirija izabran je
inž. Jorda n Ilkov , profesor šumarskog školskog centra »Ivo Lola Riba«
iz Kavadaraca u Makedoniji.


Natjecanje je otvorio Jank o Ančić , predsjednik Osnovne organizacije
Saveza omladine Šumarskog školskog centra u Postojni, a pored Ančića
učesnike Savjetovanja pozdravio je i direktor Škole — domaćina ing. V i 1
j a mG a r m u ž te sekretar Općinske konferencije Saveza komunista u Postojni
drug Tomaž Tušarj. U svom govoru V. Gar muž je, između
ostalog, podsjetio, da se ovakvo natjecanje nakon sedam godina ponovo
održava u Postojni, dakle da je postojnska škola bila prvi organizator ovih
susreta koji su, eto, postali tradicionalni. Ing. Viljam dalje je naglasio, da
se ovo natjecanje održava u trenutku kada i šumarsko srednje šumarsko
stručno školstvo traži svoje pravo mjesto u usmjerenom obrazovanju i
smatra da bi sve šumarske škole trebale imati jedinstveni nastavni program.
Taj program treba biti usklađen sa sadašnjim stanjem i perspektivnim razvojem
organizacija udruženog rada u šumarstvu (i drvnoj industriji?), kako
bi se završeni učenici — tehničari mogli što uspješnije uključiti u operativu.


T. Tušar j u svom govoru posebno je naglasio: »Drago mi je, da u ime
društveno-političkih organizacija Postojne pozdravim sve prisutne i goste iz
bratskih Republika SFRJ. Savezno natjecanje šumarskih tehničkih škola od
velikog je značaja za učvršćivanje bratstva i jedinstva a također i za izmjene
iskustva između šumarskih škola SFRJ. Svi ovi susreti učvršćuju duh drugarstva,
prijateljstva i podižu radnu i natjecateljsku svijest«.
Na natjecanju postignut je slijedeći uspjeh:


a) u ekipnom plasmanu (plasmanu škola) prve su škole: Postojna, Delnice,
Karlovac i Kavadarci;


b) u pojedinačnom plasmanu najuspješniji su bili učenici:


1. Boris Budimski (Karlovac) s ukupno 691 bod,
2. Branko Janež (Postojna) s ukupno 687 bodova,
3. Stanko Grošelj (Postojna) s ukupno 674 boda, a
546
ŠUMARSKI LIST 10-12/1976 str. 107     <-- 107 -->        PDF

učenice, iz ženske ekipe karlovačkog Školskog centra:


1. Danica Matešić s ukupno 446 bodova,
2. Nevenka Vladić s ukupno 439 bodova i
3. Angelina Ostojić s ukupno 350 bodova.
Trima prvoplasiranima, kako ekipama tako i pojedincima, dodjeljene su
medalje i to zlatna (prvoplasiranom), srebrna (drugoplasiranom) i mjedena
(trećeplasiranom), a prvoplasiranoj ekipi (u ovom natjecanju šumarskog
školskog centra u Postojni) i prelazni bokal.


Svim školama — učesnicima ovog natjecanja podjeljena je i vrlo lijepo
opremljena i kvalitetna knjiga »GOZDOVI NA SLOVENSKEM«, koju je poklonilo
Šumsko gospodarstvo u Postojni.


Na završetku natjecanja domaćin je zamolio da učesnici iznesu svoja opažanja
i utiske o ovoj stručnoj i sportskoj manifestaciji. Toj molbi odazvao
se samo ing. K. Angelov , koji je izjavio: »U ime natjecateljske ekipe Šumarskog
školskog centra »Ivo Ribar Lola« iz Kavadara SR Makedonija, i
u svoje lično ime najsrdačnije Vam se zahvaljujemo na veoma ljubaznom
prijemu na koji smo naišli za vrijeme našeg boravka u Postojni na Osmom
saveznom natjecanju učenika tehničkih šumarskih škola Jugoslavije.


Inicijativa, samoprijegor u radu i ljubav prema šumarskoj struci i šumarskom
školstvu kojeg smo uočili kod članova Vašeg cijenjenog kolektiva
i kod prisutnih učenika Šumarskog školskog centra u Postojni, a pogotovo
kod druga inž. Viljama i trudoljubivog entuzijaste Kazimira Komovca s
kojima smo više bili u kontaktu, ostati će nam u trajnom sjećanju.


Vrlo ljubazni domaćin nastojao je da se osjećamo kao kod svoje kuće
i dao je sve od sebe za što bogatiji sadržaj našeg boravka. Vjerujemo, da će
drugarstvo, međusobno povjerenje, poštovanje i razumijevanje sve više i
u buduće dolaziti do izražaja!


Ovo natjecanje predstavlja i važan doprinos boljeg upoznavanja mladih
iz svih krajeva Jugoslavije, boljeg međusobnog upoznavanja nastavnika šumarskih
škola, konstruktivnijoj razmjeni stručnog mišljenja i iskustava,
obogaćivanja stručnog i naučnog informiranja, primjene teoretskih znanja u
praksi i dr. Ovo natjecanje ima velik značaj i za afirmaciju te popularizaciju
stručnog šumarskog školstva i značajan je doprinos jačanju bratstva i jedinstva
između naroda i narodnosti SFRJ.


Odlazimo u Makedoniju obogaćeni novim saznanjima kako iz same Postojne
tako i iz svih mjesta koje smo u okolini Postojne posjetili.


Svim članovima cijenjenog kolektiva Šumarskog školskog centra u Postojni,
kao i učenicima, želimo puno uspjeha u stvaralačkom radu!«


Ovo natjecanje bila je prilika da se učesnici upoznaju s organizacijom
Škole — domaćina i stupnjem opremljenosti Škole s nastavnim i pomoćnim
sredstvima kao važnom doprinosu u kvaliteti nastave i racionalizaciji nastavno-
odgojnog rada u cjelini. Učesnici natjecanja iskoristili su priliku da se
upoznaju sa šumskim bogatstvom i prirodnim ljepotama SR Slovenije te
s kulturno-povijesnim spomenicima u Postojni i njenoj okolici, što će im sve
ostati u trajnom sjećanju!


Ing. Krum Angelov


547