DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Izgled pročelja Šumarskog doma u Zagrebu


VIII. STRUČNA IZLOŽBA U ŠUMARSKOM DOMU
To je zapravo — u neku ruku — bila samo improvizacija izložbe, koja
je obuhvatila i pred struku iznijela najstariju društvenu i arhivsku dokumentaciju,
zapisnike sjednica upravnog odbora i skupština od 1876. g. do
danas, izdavačku djelatnost, uvezanih 52.000 stranica Šumarskog lista, ukoričenih
u sto svezaka — godišta lista, najstarije stručne knjige i udžbenike
pisane hrvatskim jezikom i društvene spomen-knjige: Spomenica I i II.


Izložene su bile i fotografije šumarskih velikana: Frana Kesterčaneka,
Josipa Kozarea, Andrije Petračića, pa Ante Tomića, Oskara Agića, Antuna
Levakovića, Milivoja Crnatka i Ivana Smilaja.


Mate Rajčić, šumarjpjesnik i suradnik Šumarskog lista potrudio se je
i uputio izložbu fotografija zaslužnih šumara na kršu: nadšumara Nikole
Vezica (1855—1918), šumara Šime Grubišića (1856—1928), Mate Baranovića
(1867—1939) i Adama Babeca (1867—1938), Šumar-pjesnik M. Rajčić obogatio
je također izložbu nizom stručnih knjiga, povjesnih knjižnica i zakona koje
se odnose na Dalmaciju: Šumski zakon od 3. XII. 1852. g., Zak. o obrani
poljskih imanja iz 1882. g., Povijest šumarstva Dalmacije iz 1901. g., Pravila
učtivog ponašanja za lugarsko osoblje i si.


Na zidovima i ormarima knjižnice »Šumarskog doma« bile su obješene
prekrasne — u smeđoj hrastovoj boji — fotosnimke veličine 1—5 ms slavonskih
hrastika — divova iz prošle epohe našeg šumarstva, kad je gotovo
svaki trupac iz spačvanskog ili bosutskog bazena imao dužinu od preko
20 m1, prom(jer preko 120 cm i drvnu masu od preko 20 m3. To je bilo
u vrijeme kad je 1 ,m3 dubeće tehničke oblovine hrasta u 1881. g. stajao
14,4 zlatne krune, a 1910. g., »samo« 68,2 zl. krune. Tadanji su kroničari zapisali
da je na svjetskom tržištu slavonska hrastovina dominantna i nema
joj premca na svijetu!
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Pogled na stručnu izložbu u Šumarskom domu


Divovi iz hrastovih šuma Slavonije na zemlji (1912)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 90     <-- 90 -->        PDF

^fe&.


sw*


Stari slavonski hrastici — izgled sječine


Boljkovo-kombinirani hrastov trupac dužine 23,40 m»
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Dvometarske fotografije slavonskih hrastova na izložbi


SPOMENICA


ŠUMARSKOGA DRIŽTVA


U ZACiREBU.


KNJIGA S.


U .".UIRF.Rti


Spomenica I — Zagreb 1899
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 92     <-- 92 -->        PDF

POLA STOLJEĆA


Š U MA RS TVA


1876 ~ 1Q26


U ZAGREBU GODINE i026


1:?


Ugrenović — Pola stoljeća šumarstva (Spomenica II iz 1926).


Na fotografijama je prikazan i naš goli Krš, samo kao potsjetnik kakav
još golemi posao, već niz decenija, čeka naše šumarske stručnjake!


U zbirci najstarije stručne literature izložene su prve stručne knjige
pisane hrvatskim jezikom kao na pr.: Mali šumarski katekizam F. Šporera
— Karlovac 1849. g., B. Šuleka: Korist i gajenje šumah — Zagreb 1866
g., V. Rački: O sjedenju i gojenju šuma — Sisak 1875. g., Opće šumarstvo
Viadoja Köröskenjija, Zagreb 1873 g., M. Kišpatića: Zemljoznanstvo — Zagreb
1877. g., Dendrometrija F. Kesterčaneka, Zagreb 1897. g., F. Kružića:
Fotogrametrija — Križevci 1897. g. i dalje Pola stoljeća šumarstva (Spomenica
I) u redakciji prof, akademika A. Ugrenovića, A. Kaudersa: Šumarska
bibliografija I i II (1846—1945 i 1946—1956) i dr.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Izložena su bila i gotovo sva izdanja Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva od 1876—1915 g., kao što su: 1. Hrvatski šumarski koledar za 1879 g.
(kasnija izdanja Šumarskog kalendara izdavali su pojedinci u vlastitoj nakladi);
2. B. Kosović: Pošumljenje krasa — Zagreb 1909; 3. S. Petrović:
Zakon o pošumljenju krasa, Zagreb 1910. i 4. B. Kosović: Prvi šumarski
stručni opis šuma na Velebitu i Vel. Kapeli, Zagreb 1915.


SYLVICULTÜRA OECONOMICA,


Otft


Snwetfttttj


Ünin<dKv ^arffellung/


Bfejufikiscrfli>Br<§ 0čtfiio>e« ©fiKi>

mmm teolfe


alio bur* JifltSi,´, !,:= 2üifhT«wa)6 be« fo wel>i.


Jnmj4>fmji, als anjiens


rfltiili1iti>t´lBaBtl(fidlCn ftci´ii», mm m usfahicrii´lv:


i«!(IllimatfJC,i;´M©ifejo^i1!Oh-T-ii.´.; U:!ci~&ätedu*:ubriNge:i


Wetkq p$f i# t inc ätünWi^f 9?adi´i#b»n beni in S&ucjl ©a#. Janfr n


Stfiittlette» Stoff


S5f ffte tftotMtfc »fi$aff« M», arejlas f!a»n, «gtbMWfs uttt» nüfilidjen $8

luHitlsetiiMit.
äw&Wil«*tKKHSh«l


mm


MML^


MR, W«.


Hans Karl v. Kaflovitz: šumarska erkonomika, Leipzig 1732
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 94     <-- 94 -->        PDF

U iperiodu 1922—1936 g. izdavač stručne literature je bilo Jugoslavensko
šumarsko udruženje — Zagreb, koje je izdalo slijedeće edicije: 1. Dr A.
Levaković: Dendrometrija, Zagreb 1922, 2. Dr Đ. Nenadić: Računjanje vrijednosti
šuma, Zagreb 1922, 3. Dr A. Ugrenović: šumarsko-politička osnovica
zakona o šumama, Ljubljana 1923, 4. Ing. A. Perušić. Krajiške imovne
općine, Zagreb 1925, 5. ing. A. Ružić: Zakon o šumama, Ljubljana 1925.,


6. Dr A. Ugrenović: Iz istorije našeg šumarstva, Zagreb 1925; 7. Hufnagel-
Veseli-Miletić: Praktično uređenje šuma, Zagreb 1926, 8. Ing. M. Manoj-
Prva stranica Spomenice II — Zagreb 1926


lović: Metode uređenja šuma, Zagreb 1926, 9. Dr D. Petrović: Šume i šumska
privreda Makedonije, Zagreb 1926, 10. Dr A. Ugrenović: Pola stoljeća šumarstva
(1876—1926), 11. Dr A. Ugrenović: Zakon o šumama, Zagreb 1928,
i 11. Dr J. Balen: Josip Kozarac, Zagreb 1936. g.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Glasoviti hrastici predjela Sočne (Vinkovci
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Period izdavačke djelatnosti od 1945. g. do danas, tadanjeg Šumarskog
društva Hrvatske odnosno Šumarske sekcije Društva inženjera i tehničara
Hrvatske, započinje nastavljanjem izdavanja društvenog časopisa Šumarskog
lista, kao i objavljivanjem slijedećih stručnih edicija: 1. A. Kauders:
Šumarska bibliografija I (1846—1945), Zagreb 1947, pa dalje 2. ing.


R. Antoljak: Šumarsko-tehnički priručnik I i II, Zagreb 1949, 3. Brixi-Čolović:
Kako pošumljavamo, Zagreb 1949, 4. ing. D. Kajfež: Tablice za kubiciranje
trupaca, Zagreb 1950, 5. ing. M. Fišer: Skrižaljke za računanje drvnih zaliha
VATSOSt« i


M ali


t; UJAKOVI V.
KQRIST I GOJENJE


šumarski katekizam,


M A ÜE,


a.
ja*«f.-fl «icsa ono;?;:. =.!<> sum;»
hoiiiu J.- > |i(xt|iaiiiira Ixpunji-iiju
. s»i._.» /»iinl.i .!,»!! U TROJKIOTJ KBAUEVIXI.


;»l´r/m r. .v /. !"´´:.
´


: 1/ K>tr´-tVC!!j


F. Sporer: šumarski kateikzam Karlovac B. šulek: Korist i gojenje šuman — Zagreb
1849


1860.


u sastojinama, Zagreb 1951, 6. Ing. Đ. Knežević: Lugarski priručnik, Zagreb1953, 7. Dr M. Plavšić: Tabele drvnih masa za poljski jasen, Zagreb 1954,


8. ing. D. Bura: Kompleksna monografija o kršu Slovenije, Hrvatske, Bosne
i Hercegovine, Crne Gore i Jugoslavije, Split 1957, 9. Tablice za kubiciranje
trupaca, Zagreb 1957, 10. Dr A. Kauders: Šumarska bibliografija II (1946 —
1955), Zagreb 1958; 11. Markić-Špiranec-Emrović: Tablice drvnih masa za
hrast lužnjak u Hrvatskoj, Zagreb 1961. g., 12. Osnovni zakon o šumama,
Zagreb 1962; 13. Ing. J Šafar: Uzgajanje šuma, Zagreb 1965, 14. Tablice
Za kubiciranje trupaca, Zagreb 1965, 15. ing. A. Pranjić: Interpolirane Šurićeve
jednoulazne tablice za jelu, smreku i bukvu, Zagreb 1966. g., 16. Tablice
za kubiciranje trupaca, Zgb 1970. i 1975. g.


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 97     <-- 97 -->        PDF

BCE SHUKSTYO POÜÖNIK
prijatelje s*if»antva i narodnoga gospodarstva
WM S1M I POMOGNU ilM ü OSOM
> ittttoj Ki(r«sk.´«j;.
HiAVt o f UMUNfr.
V. Köröskenji: Opće šumarstvo — Zagreb 1873 F. Cordašić: Poučnik za čuvare1873
šuma — Zaareb
ZEMIJOZN.V.VŠTVO
>l MAKSTVO I ii08I»o|>AKNTVi
«M« KlsiVUi
Kras Imalsko krajine
u-aštii fiiiiiiijf tiplusl,,..
i«*!» sr*»»


M.
Kišpatić: Zemljoznanstvo za šumarstvo
gospodarstvo — Zagreb 1877
J.
Wessely: Kras hrvatske krajine — Zaareb
1876


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Ukupna izdavačka djelatnost Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva
i njegovah nasljednika, u vremenskom razdoblju od 1876. ido danas, izražena
brojkama iznosi 6.610 stranica. Dodamo li ovoj brojci iznos od 52.000 objavljenih
stranica u šumarskom listu izlazi da svekupna izdavačka djelatnost


— u iproteklih 100 godina postojanja — predstavlja krupni iznos od 58.610
stranica. Ovoj brojci o društveno-stručnoj djelatnosti Saveza nije potreban
nikakav daljnji komentar!
:N,


Naputak


´;. sn\ sujniii-ii si, i kr, »i;iv, građa
Žilavki,


, ! i i
i


. t i i \^~< t t i
t.^ , ti < 1 . *´
~I t « U ´


i i H ti i ^ n t i . t i-il i ," ´
N ti i» u t a k.


Naputak za gradskog šumara — Zagreb 1871


V.
Rački: O sječenju i gojenju šuma — Sisak
1870
Šuma je životna zajednica,koja pruža bezgranične


ugodnosti i darežljivosti, ona ne traži ništa za


svoje održavanje, ona izdašno daje plodove svoje


životne aktivnosti, ona daje zaštitu svim bićima


pa i drvosječi koji je ruši!


B U D H A
VI stolj. p.n.e.


382
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Cesarski patent od u. Tipuju 1857..
ŠUMSKI ZAKON
od 3. prosinca 1852.
"´" * ´ ´ ´ >» 1 . i i H m MI . >.´» mi i 4 tullu lw:,iir i ilili > i„ ,a -i-U W »i »il>i
i tarn», Banal.
muti», tako mlja postupttti k»& p m II «ltmijj
jatrinn pajralinik slalrajitli kao i .Ina,, gromadi»
i ^stiiialii
Frau Xa*. K«ter*»i»k,
Mane r /.it.ui:t)r.
1&S2.
Šumski zakon — Zagreb 1882 F. Kesterčanek: Dendrometrija — Zagreb 1881
i´RI X (KS
H)VIi;STI šlMšKiiCA KATASTRA
NAUK
ČUVANJ U SU M A H
iTKKOI
M.mmK KISELJAK.


Povijest šumskog katastra — Osijek 1884 V. Kiseljak: Nauk o čuvanju šumah — Zagreb
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Detalj stručne izložbe


Mene se nije nikad ni jedno groblje tako kosnulo,
kao takova šumska sječina s porušenim i osakaćenim stablima,
pod kojima sam ja još pred mjesec dana hodao i lovio,od
kiše se zaklanjao i u društvu pri veselu ognju čašicom se vina
krijepio...


A sad! Iverje,. granje, trupci, klade, panjevi - sve
jedno preko drugoga, kao izmrcvareno tijelo!


/J.Kozarac: Slavonska šuma/


MI SMO ODGOVORNI ZA SVE ŠTO ČINIMO
ALI I ZA ONO ŠTO NE ČINIMO!


/Voltaire/
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 105     <-- 105 -->        PDF

MOLITVA ŠUME...


Čovječe ,stani i čuj me!


Toplo sam ognjište tvoje u zimi kad mećave stanu
Hlad prijateljski ti pružam u ognjenom srpanjskom danu
Daska sam tvojega stola i tvoje sam postelje gradja
Sljeme sam rodne ti kuće i korito tvojih sam ladja


Ja sam čuvarica vode i poplave sustavljam lako
Vrata sam obora tvoga i držalo motike jako
Drvo sam kolijevke meke i jeka gusala sam glasna
Krušac sam vječne dobrote i kćerka sam prirode krasna


Nemoj mi snage ubijat i nemoj me bezumno sjeći!
Nikada pustoš i golet ne dovode nikoga k sreći
Moja je propast prokletstvo,što pogadja sve oko sebe:
Bregove, doline, polja, a najviše čovječe tebe
I buduće tvoje potomstvo...!


"Molitva šume" posudjena je iz knjige
dr ing.S.FranČiškovića: "Život u našoj
šumi". Rijeka 1973 /rukopis/.


ONI KOJI ZABORAVLJAJU PROŠLOST
OSUDJENI SU DA JE PONOVNO PROŽIVE


/G. Santayana/
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 106     <-- 106 -->        PDF

S UM A\\ 8 K V


ŠUMARSKA


li I B L I O (i R A I- 1 J A


BIBLIOGRAFIJA


A. Kauders: šumarska bibliografija 1846—1945 A. Kauders: šumarska bibliografija 1946—1956
— Zagreb 1947 — Zagreb 1958
Šumarski dom — stručna izložba
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Goli krš naše domovine — fotografija s izložbe


NEMA ŠUMA BEZ KULTURE
NEMA KULTURE BEZ ŠUMA!


DRVO IMA BUDUĆNOST
JER SE BUDUĆNOST NE MOŽE ODREĆI DRVA!
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Na svečanoj akademiji, u hotelu Intercontimentalu, na prisutne je naročiti
snažan dojam ostavio recital književnikajpoete M. S. Mađera »Oda šumi
i slavljeniku«.


Stihovi ovoga svečanog recitala bili su izloženi na istaknutom mjestu
u izložbenoj dvorani. Međutim mi ih objavljujemo i u ŠL za sve one koji
nisu prisustovali proslavi jubileja.


Najvrijedniji eksponat na izložbi predstavljala je mapa: šume ličke
pukovnije (regimente). To je najstarija vegetacijska karta izrađena još 1765.
g., na kojoj se prikazane šume Velebita i M. Kapele. Ovu smo kartu bili
izložili i na nedavnom Savjetovanju zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadran, koje je održano u III mj. o. g.
u Zadru. Podrobnije o ovoj karti i opisu šuma Like iznio je B. Kosovič u
SL 1914. g. u članku: Prvi šumarski stručni opis d nacrt šuma na Velebitu
i Kapeli.


// A / />´ / \ f. *


Najstarija vegetac. karta: Sume ličke pukovnije (176S g)
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Nacrt, osnove SUME
listosa zakooa za MM


SLAVONSKOJ PODRAVINI


crv.-su ? 6tta»fSÄ8ffS aru:-»
STJEPAN HiKKONYI.


V. Za^r;
Nacrt osnove šum. zakona — Zagreb 1884 S. Hankonyi: šume u slav. Podravini
Zagreb 1890


ŠUMSKO


ZAKON 0 LOVU


GRMLJE I DRVEĆE


00:27. TRAVNJA 1893,
u mumm HRVATSKU I SUVOHUO.


HRVATSKO,! I si.


ima oit i mimm im u umn mu


::::H::>:::^:::´fEi^i:>i,´


MMMUttf WW*T5W-U*YW*0 i´.***».,´ w.v!"n


M. VEŽ1Ć,
DRUGO SZDAfUfc.


"sä"´
0 POJEOI. 189*


J.
Ettinger: Šumsko grmlje i drveće — Zagreb M. Vežić: Zak. o lovu — SI. Požega 1894
1890
385
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 102     <-- 102 -->        PDF

FÖTÖ&RÄiraiJA


HHVAI


A fl I M E T R I -I E
L O V D Ž I J Ä.


PRIRUČNIK


JO« i? st* rt a *iii


y->h% l *hfA::\:\ %-:: ÜAä: 11-AV,,


F. Kružić: Fotogrametrija — Križevci 1897
J. Ettinger:
Hrvatski lovdžija — Zagreb 1897
GOSPODARSKA OSNOVA


ZA ŠUMU ZEMLJIŠTNE


ZAJEDNICE DRAGANIĆ


MIRKO PUK


KS. iUP ŠVMAKSK1XA0ZORNK


ZAGREB UMI.


TISKARA I LITOGRAFIJA C. Al.BRECHTA


M.
Puk: Gospodarska osnova za šume zz Draganić
— Zagreb 1911


ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Stručni kadar ne predstavlja šumarski inženjer
ili tehničar, koji je sišao na nivo "šumskog pisara"
i koji je posljednji put držao stručnu knjigu
u rukama prije dobivanja diplome!


Monografija o kršu — pregledna karta, Split 1957


KAKOVA JE TO LUDOST VJEROVATI DA SE
MOŽE SPRIJEČITI PISANJE POVIJESTI !


/E. Zola/