DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 54     <-- 54 -->        PDF

marskim društvima na terenu, a u Savezu IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske da se osigura koordinacija i suradnja na poslovima koji su zajednički.


U vezi s tim mi moramo organizaciju postaviti tako da maksimalno
utječe na svoje članove i da navikava inženjere i tehničare da za određene
konzultacije i za određena rješenja idu u svoju stručnu profesionalnu
organizaciju, da predlažu samoupravnim organima da za stručna rješenja
kompetentnog konzultanta mogu naći jedino u Društvu, odnosno Savezu
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. Naime, sada su u nas
stvoreni pravni uslovi udruživanja rada i sredstava što je rezultiralo formiranjem
regionalnih udruživanja, kao i konačnim formiranjem Zajednice
za šumarstvo, preradu drveta i prometa drvnim proizvodima i papirom
SR Hrvatske. Ovdje će biti potrebno pronaći mnoga stručna rješenja, koja
se ne mogu da konstituiraju i razrade u organizacijskom, tehnološkom i
ekonomskom smislu bez pomoći stručnih organizacija, institucija i stručnjaka.
Za ninoga rješenja ne postoje primjeri u svijetu, pa na mnoge probleme
nismo mogli dati prave odgovore. Međutim praksa tisuća naših radnih
organizacija, desetci tisuća naših inženjera i tehničara, kad budu primjenjivali
u praksi Zakon o udruženom radu, pronaći će (konkretna rješenja
za ono što je sažeto rečeno u tom dokumentu. I upravo pronalaženje
optimalnih konkretnih rješenja i najracionalnije organizacije daje najveći
mogući prostor aktivnosti naših članova. Do sada postignuti rezultati i
stoljetna aktivnost našeg Saveza, svijest i savjest naših članova, garantiraju
nam da će postavljeni zadaci i ciljevi i u budućnosti biti izvršeni!


Nakon uvodne i pozdravne riječi ing. S. Tomaševskog, predsjednika
Saveza IT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske, uslijedili su pozdravi
delegata i predstavnika društvenih, privrednih i radnih organizacija.


ing. A. Bišćević (B. i H.) predaje poklon jubilarcu


ING. AHMED BIŠĆEVIĆ (SARAJEVO)


Drugarice i drugovi, dozvolite mi da se u ime Saveza IZ šumarstva
i industrije za preradu drveta BiH priključim ovom vašem velikom jubileju
130. obljetnici osnutka Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, 100.
godišnjici neprekidnog izlaženja Šumarskog lista i 35. godišnjici Narodnog