DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1976 str. 53     <-- 53 -->        PDF

U okviru statusnih djelatnosti, naši inženjeri i tehničari razvijali su
i štitili etiku stručnog djelovanja svojih članova, u skladu s osnovama i
etičkim načelima samoupravnog socijalizma i karaktera u brojnim specifičnostima
našeg poziva, i pridonosili stvaranju takovih uvjeta u društvu
u kojima može doći do optimalnog izražaja stvaralački potencijal stručnjaka.


Na području obrazovnih djelatnosti naša su nastojanja bila usmjerena
na poticanje razvitka biološko-tehničkih i ekonomskih znanosti (biologije,
tehnologije, tehnike i ekonomike), na »provođenju sistema permanentnog
obrazovanja članova i unapređenju redovne nastave i postfakultetskog obrazovanja
članova, unapređenju međunarodne razmjene stručnog iskustva, kao
i jačanju općenarodne obrane zemlje.


Kristalna dvorana hotela — skupina sudionika


Mi smo svi jesni činjenice da se zahtjev za afirmaciju u društvu ne
može riješiti jednostavno, niti peticijama niti posjetama. Samo radom,
doprinosom i konstruktivnim prijedlozima možemo se upravo afirmirati
u sredini u kojoj djelujemo, tim više i utoliko prije, što nudimo rad i
suradnju našem socijalističkom društvu, a ikoju ono treba. Naše se društvo
izgrađuje samoupravno i u njemu, osim države, postoji širi i složeniji
sistem organizacija koje nisu dekretirane unaprijed, koje nisu fiksirane
propisima, nego će nicati i rasti u zavisnosti o potrebama za tim organizacijama.
U takovoj situaciji organizirana je sama djelatnost naših inženjera
i tehničara, kompetentnih za našu struku, u situaciji da se izborimo
u društvu za naše ideje i rješenja koja predlažemo, a upravo naš Ustav
stvorio je slobodan prostor za takovo organiziranje.


Pred nama je da u društvu vršimo neophodne društvene funkcije, a
vršeći te funkcije da budemo društveno priznati, da se afirmiramo i da
društvo na nas stalno računa, da se zna da smo kompetentni za određene
društvene poslove, bez obzira kako je to formalno propisima riješeno ili
nije riješeno. Neophodno je da i dalje maksimalna inicijativa bude u Šu


337